Правителството изостава със събираемостта на данъците

Изпълнението на годишните цели е на 72.3%, докато миналата година по това време е било на 74.1%

116 ~ 2 мин. четене
Георги Желязков Автор: Георги Желязков

За първите девет месеца на годината данъчните постъпления в хазната са общо 16.523 млрд. лв., показват данните от Консолидираната фискална програма (КФП) на Министерството на финансите. Спрямо същия период на 2012 г. се наблюдава ръст от 530 млн. лв.

Статистиката показва обаче, че изпълнението на годишните цели е на 72.3%, докато миналата година по това време е било на 74.1%. Събрани са 2.837 млрд. лв. от преки данъци и 8.597 млрд. лв. от косвени. И в двата случая има изоставане от изпълнението на годишните цели спрямо предходната година.

От ДДС са събрани 5.480 млрд. лв., или 71,60%, за същия период на 2012 г. бяха събрани 5.251 млрд. лв., или 74% от заложените в бюджета. От акцизи са събрани 2.991 млрд. лв. тази година, или 72.7% от общо заложените за цялата 2013 г. За същия период на 2013 г. са били събрани 3.012, или 72.9% от БВП.

Неданъчните приходи са в размер на 2.919 млрд. лв., което представлява 76.9% от разчета за 2013 г. Спрямо същия период на 2012 г. се отчита ръст от 2.7%. Добро е изпълнението на приходите от държавни и съдебни такси, глоби, санкции и наказателни лихви, постъпленията от концесии и др.

 Разходите по КФП (вкл. вноската на Република България в бюджета на ЕС) към 30 септември 2013 г. възлизат на 21.668 млрд. лв., което е 67.8% от годишния разчет. Съпоставено със същия период на 2012 г. общо разходите по консолидирания бюджет са нараснали с 1.933 млрд. лв. (9.8%). В структурно отношение ръст се отчита основно при социалните и здравноосигурителните плащания, капиталовите разходи, разходите за издръжка, лихвените разходи и други.

Текущите нелихвени разходи са в размер на 17 857.2 млн. лв. (74% от разчета за годината), капиталовите разходи (вкл. нетният прираст на държавния резерв) възлизат на 2.409 млрд. лв. (44.6% от разчетите към ЗДБРБ за 2013 г.) и лихвените плащания - на 654.9 млн. лв. (74.8% от планираните за 2013 г.).

 Фискалният резерв към 30.09.2013 г. е в размер на 5 млрд. лв. В края на септември 2012 г. размерът на фискалния резерв беше 7.2 млрд. лв.

Подкрепи Economic.bg