Правят ток от кисело мляко

"Софийска вода" обмисля да въведе технологията, която вече се ползва от групата на "Веолия" други държави

Производство на ток от развалено кисело мляко и други биоотпадъци е новата идея на  „Софийска вода”. От хранителния продукт ще се получава биогаз, който ще се използва като гориво за производство на електроенергия. 

В момента водната компания добива биогаз от утайките, получени при пречистване на каналните води на София в Пречиствателната станция в Кубратово. А монтирания когенератор произвежда топлина и ток, които се използват в станцията.

Когато новата технология за преработка на хранителните отпадъци бъде въведена, производството на биогаз ще се увеличи с 30 до 50 процента. Проектът бе представен на  конференцията BalREc.

Специална машина унгарско производство ще мачка кофичките с кисело мляко и ще отделя пластмасовия от хранителния отпадък. В Берлин хранителните магазини карат продуктите с изтекъл срок на годност направо в Биорафинерията на „Веолия вода”, която е концесионер и на софийската вода. В момента се прави финансов анализ на проекта и се проучват възможностите за доставка на суровина за производството.

Столичната водна компания обмисля заедно с общината да изгради мини ВЕЦ, използвайки налягането на водата във водопроводите.

 

Таня Киркова

Коментари: 0