Продават 5% от "Алианц България"

Пакетът книжа на застрахователното дружество сега е собственост на Холдинг БДЖ

Агенцията за приватизация готви продажбата на 5,616% от капитала на ЗАД "Алианц България", собственост на "Холдинг Български държавни железници".

Ведомството е обявило конкурс за избор на оценител, който да изготви правен анализ, информационен меморандум и приватизационна оценка на пакета от 202 500 броя акции на застрахователната компания.

Депозитът за участие е 100 лева, а срокът - 10 дни след публикуването на решението - 17 април. Самото то е взето на 9 април и носи подписа на изпълнителния директор на АПСК Емил Караниколов. Така подаването на оферти е до 27 април.

В конкурса могат да участват физически и юридически лица, в чийто екип участват правоспособен юрист и независими оценители.

Коментари: 0