Производството на ток с 13% ръст през ноември

Намаление се отчита при производството и доставките на твърди горива и безоловен бензин

Производството и доставката на енергийни продукти отбелязват ръст през ноември, сочат предварителните данни на Националния статически институт.

Производството на пропан-бутан нараства с 9,1% до 12 хил. тона през ноември спрямо предходния месец на година. Електроенергията отчита ръст от 13,2% до 3 851 Гвтч, показват данните на НСИ.

Намаление се регистрира при производството на твърди горива - със 17,9% до 2 646 хил. тона, на безоловен бензин - с 8,7% до 147 хил. тона, на дизелово гориво - с 12,5% до 196 хил. тона и на природен газ - с 19,4%.

През ноември 2012 г. спрямо октомври 2012 г. нарастват доставките на  пропан-бутан - с 3.3% до 31 хил. тона, на дизелово гориво - с 26.7% до 166 хил. тона, природен газ - с 46.8% до 251 млн. станд. куб. м и електроенергия - с 16.4% до 2 875 ГВтч. Намаление се отчита при доставките на твърди горива - със 17.6% до 2 821 хил. тона и безоловен бензин - с 38.1% до 26 хил. тона.

Коментари: 0