Рецесията в Европа е неизбежна

Данните на Евростат показаха свиване от 0.2% в икономиките на ЕС и Еврозоната през второто тримесечие

Георги Желязков Автор: Георги Желязков

Икономиките на Европейския съюз (ЕС) и Еврозоната са се свили с по 0.2% за периода април - юни, в сравнение с предходният тримесечен период. Данните на европейската статистическа служба Евростат показват, че технически Европа все още не е в рецесия, благодарение на нулевия растеж регистриран през първото тримесечие на 2012 г.

Строгата икономическа дефиниция за рецесия, две поредни тримесечия икономиката да се свива, в случая не е валидна. Ако се погледнат обаче показатели като настроенията на мениджърите и потребителите, потребителското търсене, заетостта и отрицателния растеж от 0.3% през четвъртото тримесечие на 2011 г. - Европа е в рецесия.

Данните на Евростат показват, че официално в рецесия са 11 държави в ЕС. Статистиката показва още, че през третото тримесечие в официална рецесия ще влязат още две държави - Белгия и Финландия, а Франция продължава да отчита нулев ръст.

С икономическият си ръст от 0.2% на триемесечна база България се нарежда на осмо място в ЕС, а с 0.5% ръст за година сме на девето място.

Коментари: 0