Регулаторът заплаши борсата с глоба

Санкция за БФБ не би трябвало да последва, тъй като операторът изпълни препоръката на надзора

172 ~ 1 мин. четене
Автор: Атанас Христов

Комисията за финансов надзор (КФН) заплаши да наложи глоба на Българска фондова борса АД (БФБ). Това стана ясно от съобщение на сайта на регулатора, в което се казва, че заместник-председателят на КФН, ръководещ управление "Надзор на инвестиционната дейност" е открил производство за прилагане на принудителна административна мярка (ПАМ) спрямо борсовия оператор. Надзорникът задължи БФБ незабавно (до един час от получаване на настоящото решение) да бъде спряна търговията с акции, емитирани от "Маунтин Парадайс Инвест" АДСИЦ.

Малко след това БФБ съобщи на своя сайт, че считано от днес, 4 януари 2012 г. временно е спряна търговията книжата на фонда за имоти. Спирането е за срок от 3 работни дни.

Спирането на търговията беше поискано от КФН заради отнетия на 5 декември лиценз за дейност на дружеството със специална инвестиционна цел. Тогава регулаторът се аргументира, че това се налага поради липса на дейност в период от една година след издаването на лиценза. Отнемането на разрешението за дейност не дава право на "Маунтин Парадайс Инвест" да работи.

До санкция за БФБ обаче не би трябвало да се стигне, защото борсата изпълни разпореждането на регулатора. Неизпълнението на разпореждането е основание за налагане на глоба, а чрез откриването на производство за налагане на ПАМ надзорът задължава поднадзорните лица да изпълнят негово разпореждане.

Подкрепи Economic.bg