Ръст на чуждите туристи през април

Повече са и пътуванията на българи зад граница

Автор: Стилиян Гребеничарски

През април България е посетена с цел туризъм от над 179 хил. чужденци, което е с малко над 7% повече от същия месец на 2013 г. Общият брой на чужди граждани посетили страната ни за месеца е 484,5 хил. или с 3,7% повече от април 2013г.

От страните-членки на ЕС, най-голямо увеличение на посещенията през април се наблюдава от Унгария (+18%), Италия (+13%), Германия (12%) и Франция (10%). В същото време спад има при гражданите на Полша - 12%, Румъния - 1,9% и Нидерландия - 1,7%.

С 2% нарастват и посещенията от други страни като най-голямо е увеличението на посещенията на граждани от Турция и Сърбия - съответно с 8,2 и 5,4%. С 5,4% до 15,8 хил. са намелели руснаците, пътували до България, в сравнение с април 2013 г.

Източник: НСИ

Повече са и пътуванията на българи зад граница - с 4,6%. Общият им брой е близо 324 хил., от които с цел туризъм са близо 88 хил. Служебни са били 80 хил. пътувания през месеца, а други (гостуване, транзит и т.н.) - 156 хил. Редица страни бележат двуцифрен ръст в популярността си сред българите - Испания - с 53%, Обединеното кралство - с 30,4%, Чешката република - с 27%, Полша - с 16% и Сърбия - с 14%.

Същевременно намаляват пътуванията към Франция - с 23%, Македония - с 19%, Германия - с 10%, Австрия - с 9% и други.

Коментари: 0