Sofix с най-силен ръст на седмична база

Измерителят на фондовете за имоти беше единственият губещ през седмицата

120 ~ 2 мин. четене
Автор: Атанас Христов

Индексът на сините чипове на Българска фондова борса - Sofix се повиши най-силно през изминалата седмица. Бенчмаркът на капиталовия ни пазар нарасна с 2.43% за изминалите пет търговски сесии, а след днешния спад от 0.45% затвори на ниво 408.42 пункта.

Измерителят на фондовете за имоти беше единственият губещ през седмицата - спад от 1.49% за последните пет дни. Само днес BGREIT изтри 0.87% от стойността си до 83.15 базисни точки. Единствено широкият индекс се повиши в последната за седмицата търговска сесия. BG40 добави 0.22% на дневна и 1.78% на седмична база, приключвайки в петък на 135.02 пункта. Равнопретегленият BGTR30 изгуби 0.18% в петък, а за последната седмица се повиши с 0.14% до 299.42 точки.

Най-силен ръст в петък отчетоха книжата на "Топливо" АД - повишение от 8.23% до 2.50 лв. за акция. По позицията на търговското дружество минаха 200 лота, които смениха собственика си в 1 сделка. Едничката прехвърлена акция на "Кораборемонтен завод Одесос" АД доведе до ръст на капитализацията със 7.14%.

След като в първите два дни акциите на най-новото публично дружество - Тексим Банк АД се търгуваха с 317% над емисионната цена, днес книжата изтриха 69.96% от стойността си. Търговията с дяловете на банката започна на 13 февруари, като при емисионна цена от 1.2 лв. за акция, книжата се разменяха на цена по 5 лв. в първия и втория ден на търговията по позицията. Петъчната сесия и трета за банката като публично дружество доведе до силния спад, след който акциите затвориха на цена 1.502 лв. за брой. В две сделки бяха прехвърлени 150 книжа.

Написаното не е препоръка за сделки с ценни книжа.

Подкрепи Economic.bg