Спирането на „Белене“ е тържество на здравия разум

След 15 години токът от ВЕИ ще струва 1.5 евроцента

Иван Хиновски, председател на Българския енергиен форум:

236 ~ 7 мин. четене
Автор: Таня Киркова

- Г-н Хиновски, какво важно се случи през изминалата 2012 г. в енергетиката?

2012 г. беше показателна за това, че ефектът от инвестициите в енергийна ефективност все по-отчетливо се проявява - наблюдава се спад на производството и потреблението на електроенергия в България като цяло. Стабилизира се работата на големите енергийни дружества. Подписан беше договор с консорциум, воден от "Тотал" за дълбоководни проучвания за природен газ в блок "Хан Аспарух" в Черно море, който дава големи надежди за собствен добив. Но за голяма жалост беше гласуван мораториум върху проучванията и добива на шистов газ, който върна назад перспективите за собствен добив на природен газ от шисти в България, забавят се редица важни структурни реформи в енергетиката.

Приети бяха промени в Закона за енергетиката, които дават възможности за диверсификация на доставките на природен газ и електроенергия. Направени са първите стъпки за реализация на третия енергиен либерализационен пакет на ЕС, приложението на който обаче за жалост се забавя в България поради необходимите структурни и законови нормативни промени за неговата реализация.

Предстои създаването на борса, което дава надежди за изпълнение на задълженията на България по директивата за либерализация на електроенергийните пазари, но за целта предстои разработване и приемане на редица подзаконови нормативни. В тази връзка притеснително е закъснението в процеса на кадрово укрепване на ДКЕВР, който трябва да разработи всички нормативни документи за този преход и ще понесе основната тежест на този процес.

Взе се решение за спиране на проекта за изграждане на АЕЦ "Белене", което аз бих нарекъл тържество на здравия разум. Създадена беше анкетна парламентарна комисия за проучване на всички факти около развитието на проекта "Белене". Очаква се тя да представи много любопитни факти, свързани с организацията и управлението на проекта.

През 2012 г. Българският енергиен форум организира голяма регионална енергийна конференция с участие на над 100 световно известни експерти в областта на енергетиката, на производството на електроенергия, природен газ, на инфраструктурни проекти. Представители на почти всички български енергийни дружества и БЕХ, AES, Контур Глобал, "Тотал", "Мелроуз", "Дайрект петролиум", български, английски и американски университети, "Шеврон", "Бритиш Петролиум", "Шел", Масачусетския институт за технологии, консултантски компании, еколози и редица други институции взеха участие в конференцията. За голяма жалост тя не беше посетена от наши политици. А именно те трябваше да бъдат там, за да чуят  изключително важна информация за новите тенденции в енергетиката в света.

 

- Кажете някоя от тези тенденции, които не се знаят в България?

Нашите политици не са запознати с редица сериозни и важни неща, които предстоят да се случат в българската енергетика като отражение на решения на Европейския съюз в областта на новите политики в енергетиката.

Никой от политиците не ще и да чуе, че се прогнозира голямо бъдеще на биомасата за добив на енергия, тъй като тя е въглеродно неутрална.

Природният газ, както и шистовият газ, колкото и да са важни за енергийния баланс генерират СО2 при изгаряне, разбира се не в същите количества като при изгаряне на въглища. Тоест, те не са панацея за решаване на екологичните проблеми.

За пример искам да посоча една мащабна обща програма, наречена "Програма на четирите кралства"- на Норвегия, Великобритания, Австралия и Катар. Идеята е да се обединят ресурсите на тези 4 кралства в една обща изследователска програма, целяща накрая практическа реализация на бъдещи модерни технологии за улавяне и съхранение на СО2.

 

- Как ще гласувате на референдума за развитието на ядрената енергетика?

Няма да гласувам. Защото смятам, че ако гласувам ще допринеса за легитимирането му, въпреки че съм убеден, че той ще се провали - ще бъде невъзможно да се явят 4.4 млн. гласоподаватели. 

Положителните нагласи в част от българите относно АЕЦ "Белене" се формират от двата фалшиви мита за този проект - откриване на нови работни места и евтина електроенергия.  Циничното е, че политиците и някои "експерти" около тях, които продължават да лансират тези митове знаят това и избягват директни експертни дискусии….Та не е ли наглост 3 независими професионални икономически анализатори и една световна банка-HSBC да показват почти едни и същи резултати, а тези хора да ги отричат, и да доказват обратното…  А другата страна на истината е, че организаторите на подписката и цялата шумотевица около референдума нямат за цел въпросното гласуване, а тестване на предизборни нагласи и подгряване на избирателя. 

Истината е, че хората не могат да влязат в сложните икономически, технически и радиационни аспекти на такъв сложен проект и затова за мен референдумът е излишен - хаби се финансов ресурс, но най-важното е, че той няма да има ефективен резултат.

 

- Ако гласуваме с "не", значи ли, че  както стана в Австрия, казваме окончателно "не" на ядрената енергетика?

Поради недоглеждане и несъобразяване с действащото законодателство референдумът, ако се окаже ефективен, ще вкара в безкрайни спорове всички спорещи страни. Причината за това е спорната трактовка на понятието "нова ядрена електроцентрала", защото в българското специализирано законодателство приложимо за този казус няма разлика между понятието "нов ядрен блок" и "нова ядрена електроцентрала" по отношение на узаконяването им. Ако всички кажат "Не",това означава спиране както на проекта "Белене", така и на новото разширение на АЕЦ "Козлодуй".

Ако гласуват с "Да" дават шанс на един от двата проекта, който трябва да бъде избран. Добре ни е известно, че поради липса на финансов ресурс в държавата той дори не може започне. Моето мнение е, че нито "Да", нито "Не" са отговори, които отговарят в пълна степен на националните интереси на страната - България трябва да има в експлоатация нови ядрени мощности от 2000-2200 МВт, но едва след спиране на V и VI блок в АЕЦ "Козлодуй", т.е. след 2027 г. Дотогава енергийната система на страната ще бъде осигурена с достатъчно генериращи мощности, при това с огромен резерв от над 40%.

 

- Какви са тенденциите в Европа в областта на ядрената енергетика?

Въпросът е резонен, защото в България никой не прави проучвания и анализи на това какви са проблемите и плановете на другите страни в съюза в тази област, какви са международните процеси в енергетиката.

Всяка страна в ЕС има своя специфична енергийна политика по отношение на АЕЦ. Така например Великобритания и Чехия планират изграждане на нови мощности, а Германия, Белгия и Испания - постепенно закриване на всички работещи АЕЦ.

Великата Франция с най-високия процент производство на електроенергия от АЕЦ в света, обсъжда нова стратегия на постепенно заместване на извежданите от експлоатация на стари АЕЦ и заместването им с ВЕИ.

 

- И ВЕИ станаха голям проблем

Да, станаха сериозен проблем, защото в периода 2007-2010 г. беше допуснато неконтролирано стихийно сключване на договори за присъединяване на много мощности за производство на електроенергия от слънце и вятър. Въпреки нашите предупреждения от 2008 г. насам в редица интервюта, че ще стане "страшно" и панацеята трябва да бъде овладяна, в България се случи именно това-ние повторихме грешките на Испания и Чехия, чиито опит управляващите дори не се опитаха да проучат - чисто управленска немощ.

А трябваше да се направят пет основни неща, с което без проблеми щяхме да изпълним индикативната цел на България за ВЕИ - да се въведат квоти за ВЕИ по региони, да се проучат и обявят свободните на капацитета за присъединяване на  ВЕИ към определени подстанции, да се дефинира прозрачен ред за сключване на договорите за присъединяване, да се дефинират критерии за пресяване на спекулативните инвеститори. Не може "куцо и сакато" по ниви и паланки да строи ВЕИ.

През 2012 г. ние предложихме на Трайчо Трайков две много интелигентни решения, които щяха да спомогнат за облекчаване на проблемите с ВЕИ и да намалят "натиска" на зелената енергия върху крайните цени, но за жалост за пореден път Трайков прояви неразбиране или нежелание за действие, може би.

Сега в България е налице сериозен проблем - големи световни компании влязоха с инвестиционни намерения в областта на ВЕИ. Причината за това е ясна-атрактивни условия за инвестиране поради нереално високите стимули. Поради липса на синхрон и адекватна информация между енергийните дружества, ЕРП, НЕК и ДКЕВР се оказахме изненадани с ….над 500 МВт построени фотоволтаични проекти към средата на 2012 г., което ще бъде още една сериозна причина за повишаване на цената на електроенергията.

 

- Какви са другите стратегии на страните от ЕС в областта на ВЕИ?

Знаете ли, че дългосрочната енергийна стратегия на Германия почива на интензивно изграждане на ВЕИ и въглищни централи? И знаете ли защо -  защото енергийните стратези в Германия са изчислили, че след 10-15 години Германия трябва да бъде най-големият износител на евтина зелена електроенергия в Европа, защото за този период ще бъдат изплатени скъпите инвестиции във ВЕИ и в компенсиращи мощности и себестойността на енергията от ВЕИ ще падне до нивото на 1.5-2 евроцента за кВТч.

Какво ще се случи, ако и България произвеждаше много повече електроенергия от ВЕИ? Разбира се в първите 15 години до изплащане на инвестициите тази енергия ще води до оскъпяване на цената за крайните клиенти, но след изтичане на дългосрочните договори, цената на тока от слънце и вятър ще спадне до нива 2-3 пъти под цената на най-евтиния ток - този от АЕЦ "Козлодуй".

 

- Какви нови енергийни технологии по Ваша информация се очаква да се появят на световните пазари?

Трябва да имаме предвид, че в областта на разработване на нови технологии за енергопроизводство се инвестират огромни средства. И аз съм убеден, че до 2020-2022 г. на пазара ще се появят много нови технологии. Така например в  момента са в процес за излизане на пазара на лицензирани проекти на малки капсуловани модулни реактори, в които безопасността е на много високо ниво и имат по-леки изисквания към площадките и към пролиферацията на ядрени материали. Така може да си позволим да имаме АЕЦ на различни места в България, не само на една площадка.

През 2018 г. се очаква да влезе в пробна експлоатация европейския проект ИТЕР с мощност от 500 Мвт на базата на термоядрен синтез. След 2015 г. в резултат на продължаващия спад на специфичните разходи за оборудване за възобновяеми енергийни проекти да приравни техните цени на електроенергията с тези от въглищните централи.

Подкрепи Economic.bg