Тексим банк излиза на борсата

Капиталът на финансовата институция ще бъде увеличен с 20 млн. лв.

Една от най-малките банки по размер на активите в България - Тексим банк АД планира да стане публично дружество. Това става ясно от публикуваната в Търговския регистър покана за свикване на общо събрание на акционерите. То е извънредно и е насрочено за 10 септември. Събранието първоначално беше планирано за 29 август, но поради забавено вписване на поканата се налага да се отложи.

Освен за придобиване на публичен статут акционерите ще трябва да одобрят и увеличение на капитала с 20 млн. лв. Ще бъдат издадени 20 млн. нови акции с номинална и емисионна стойност 1 лв. Всеки може да запише дял пропорционален на притежаваните към момента книжа.

В момента капиталът на Тексим банк е 10 млн. лв., разпределен в акции с номинал 1 лв. Най-големият акционер в трезора към 28 юни 2012 г. Финанс консултинг, което има 1 924 330 книжа. Павлина Найденова държи 1 753 285 акции, а Сила холдинг АД е собственик на 990 хил. книжа.

Според данни на Българска народна банка, в края на юни 2012 г. общите активи на Тексим банк са малко над 121 млн. лв., а загубата й е 2,75 млн. лв. Прави впечатление, че разходите за лихви са по-вече от приходите - 3,035 млн. лв. разходи за лихви срещу 1,937 млн. лв. приходи.

Коментари: 0