Универсалните фондове с по-висока доходност от професионалните

Т. нар. III стълб на пенсионната система се е представил най-добре през миналата година

156 ~ 1 мин. четене
Автор: Атанас Христов

Универсалните пенсионни фондове (УПФ) са постигнали по-добра доходност през изминалата 2012 година спрямо професионалните (ППФ), показват данните на Комисията за финансов надзор. Средната претеглена доходност за 2012 г. на УПФ е 7.47%, а на професионалните - 7.08%. И двете схени са част от т. нар. II стълб на пенсионната система в България - допълнително задължително пенсионно осигуряване. Доброволните пенсионни фондове (ДПФ), които са т. нар. III стълб, са постигнали средна доходност от 8.05%.

При универсалните фондове, в които се осигуряват най-много българи, най-висока доходност през миналата година има УПФ "Съгласие" - 10.45%. Най-ниска е стойността на показателя при УПФ "Топлина" - 5.17%, а най-големият по размер на активите фонд - УПФ "Доверие" е реализирал 6.35% доходност за 2012 г.

ППФ "Пенсионно-осигурителен институт" е с най-висока доходност сред професионалните фондове за миналата година - 8.88%. Най-ниска е тя при ППФ "Топлина" - 5.03%. "Ай Ен Джи ДПФ" се представя най-добре при доброволните фондове. Схемата постига доходност от 9.45% за миналата година.

Ангел Джалъзов - заместник-председателят на КФН, ръководещ управление "Осигурителен надзор", определи минимална доходност на годишна база от 0,40% при управлението на активите УПФ за предходния 24-месечен период - 30 декември 2010 г. до 28 декември 2012 г. За ППФ, за същия период, е определена минимална доходност на годишна база от 0.66%. Среднопретеглената доходност на УПФ за същия период, изчислена на годишна база, е 3.40%, а за ППФ - 3.66%.

Подкрепи Economic.bg