Ускореното разплащане с бизнеса е приоритет на държавата

Очаква се ревизизиране на административните такси

Автор: Атанас Христов

Ускореното плащане от държавата по изпълнени договори и своевременното възстановяване на данък добавена стойност са част от краткосрочните приоритети на правителството за стабилизиране на икономиката. Това каза министърът на финансите Петър Чобанов на среща с представители на икономически неправителствени организации и на академичните среди.

Чобанов припомни, че се очаква ревизизиране на административните такси, както и въвеждането на разходо-покривния принцип при определяне им. Правителството започна изпълнението на много активна програма за намаляване на административната тежест за бизнеса, така че за него да е по-лесно и по-евтино да си плаща данъците, а държавата да не разчита на административен натиск.

Според финансовия министър проблеми съществуват и с въведената през тази година единна данъчна и осигурителна сметка. "Тя е добър проект, но самото й функциониране не дава възможност на бизнеса да знае точно какво е платил", коментира Петър Чобанов. Той добави, че ще бъде предложена нова електронна услуга, която автоматично да дава информацията на фирмите за настъпващи промени в тяхната данъчна сметка.

Икономистите от неправителствените организации и академичната общност бяха запознати и с причините за предвижданата актуализация на бюджета за 2013 г. Основната цел е да се преустанови практиката за натрупване на просрочия към бизнеса и увеличаване на невъзстановения ДДС, които спомагат за изпълнение на фискалната цел, но се отразяват негативно на икономическата активност. Сред тях са оптимистичните допускания за  икономическия растеж, като той вече беше ревизиран от 1.9 на 1%, при което номиналният БВП е по-нисък с 1.5 млрд. лв., а потреблението - с около 1 млрд. лв.

Недооценени са били и ефектите от нормативни промени в режими и срокове за деклариране и внасяне на някои данъци, които водят до изместване на постъпления в следващи периоди, както и липсата на буфери в бюджета. Финансовият министър припомни, че само до края на май с постановления на Министерски съвет са били одобрени разходи в размер на 357 млн. лв., от които 209 млн. лв. са извънредни и непредвидени.

Мненията на икономистите са били разнопосочни, като според някои, бюджетът за 2013 г. би могъл да се изпълни, а според други актуализацията е естествена и необходима, тъй като има заложени нови политики, а също така и едно ново министерство, за което е необходим бюджет. Една част от експертите счита, че трябва да се изчака поне до есента, за да може да се видят резултатите от въведените от финансовото министерство мерки за повишаване на събираемостта на приходите.

Коментари: 0