Васил Велев: Дългите празници свалят производството с 5 процента

Не повече от 1% от предприятията са участвали в европроекти, а от тях по-малко от една трета са финансирани, казва председателят на Асоциацията на индустриалния капитал

 

- Г-н Велев, следващата седмица предстоят пореди от почивни дни, отново този месе. Как се отразяват дългите почивки на бизнеса?

Различно е, но като цяло водят до спад в продажбите. Не бива да се сливат с почивните дни празници, които се падат в сряда. Когато те се падат в петък или в понеделник, е естествено да се слеят. Кoгато имаме празник, който се пада във вторник или четвъртък, също е по-добре да се слеят с почивните дни, но при отработването да се разместят така дните, че да не се получават много дълги или много къси работни седмици. Тоест, едната седмица да ни е от 3 работни дни, а другата от шест. В частния сектор се избира понякога и друг вариант – работи се при удължен работен ден, вместо да се отработва в събота, когато останалият свят не работи.

- Какъв е размерът на загубите?

Около 5 процента по-малко се произвежда в месеците, в които има празници. Това не води непременно до загуби. По-скоро до пропуснати ползи.

- Как се получават тези загуби?

От това, че се работи по-малко както в деня на празника, така и в съботите, когато се отработва някой работен ден, не се работи пълноценно. След дълъг уикенд се разстройва ритъмът на работа „5 дни работи - 2 дни почива” и стартът е труден.

Разбира се, това не е причина празниците да се забранят. Ползата от тях е  за психическото и физическото здраве на хората.

- Кои са големите губещи? Фирми от кои сектори?

Най-вече производствения сектор. Не може за 20 дни да се произведе толкова, колкото за 22 дни.

- Има ли печеливши от големия брой почивни дни?

Да, туризмът и свързаните с него транспорт и търговия.

- Какъв размер е достигнала фирмената задлъжнялост?

Тя е от порядъка на годишните продажби, което е едно много високо ниво. При това редица продажби не се фактурират навреме, за да не възникнат данъчни задължения, без да има изглед за скорошно плащане.

- В кои сектори корпоративният дълг е най-голям?

В строителството и някои голями държавни компании.

- Удовлетворяващо ли е според вас нивото на усвояване на евросредства от бизнеса?

Изоставането продължава. Има много големи резерви. Не повече от 1% от предприятията са участвали в проекти, а от тях по-малко от една трета са финансирани. Тясното място е администрацията. Бизнесът има много повече проекти, отколкото са средствата.

- Какво трябва да се направи, за да се подобри този процес?

Да се опростят и ускорят процедурите. Аутсорстването на дейности по целия цикъл е добра възможност за ускоряване на процеса. Необходимо е и рязко намаляване на бумащината. А също така гаранции, че ако се изпълни договорът, ще се получи плащането. И то навреме.

 

Десислава Янкова

Коментари: 0