ВиК и Топлофикация ще подържат водомерите

Увеличават срока на годност на уредите до 10-15 години

ВиК фирмите и Топлофикация ще проверяват, подменят и поддържат водомерите за студена и топла вода, като разходите ще влизат в цената на услугата за доставка и подгряване на вода.

Председателят на Държавната комисия за енергийно и водно регулиране (ДКЕВР) Ангел Семерджиев изрази съгласие това да се случи, ако бъде отразено във водния и енергийния закони и съответните наредби. Идеята бе съобщена преди дни от министъра на регионалното развитие Лиляна Павлова, която обяви, че се  обсъжда и увеличение на срока на годност на водомерите от 5 на 10 години.

 „Отношението ми към увеличаване на срока на годност на водомерите е положително”, коментира Семерджиев,  но повтори , че това трябва да се направи по определените процедури и с нормативни документи.

Заради изискването водомерите за топла и студена вода да се проверяват в лицензирна лаборатория на всеки 5 години и при установено неточно мерене, да ги подменят, потребителите са обременени с допълнителни разходи, които много често са излишни. При неизпълнение на изискването им се налагат санкции, които непрекъснато се увеличават, което пък увеличава сметките им за вода.

„Много от жилищата се обитават от един човек, който при потребление 3 куб.м. вода на месец, за 5 години ще потреби само 170 кубика вода, които е невъзможно да променят точността на  водомера”, заяви  бившият директор на Дирекция „Води” в ДКЕВР  Веселин Алтимирски. „През уредите от мокър тип през тях трябва да минат 2000-3000 куб.м. вода за станат негодни за експлотация, а съвременните сухи уреди трябва да измерят 10 000-15 000 куб.м. за да почнат да грешат”, каза специалистът. Много апартаменти не се ползват с години, защото обитателите им са в чужбина или поради друга причина, определените 5 години изтичат и собствениците са длъжни да ги дадат на проверка, въпреки че през тях са минали само няколко кубика вода.  Затова, както при леките автомобили, гаранционната годност се определя от два показателя – например 5 години или 100 000 км пробег, същото трябва да се въведе при водомерите – 10 или 2000 до 3000 куб.м. вода за мокрите и 12-15 г. или 10 -15000 куб.м. за мокрите.  

Търговецът, а не клиентът, е отговорен за проверката и подържането на измервателните уреди - ВиК дружествата трябва да отговарят за водомерите за студена вода, а Топлофикация за водомерите за топла вода. Това отговорили от Агенцията по метрология и стандартизация на официално запитване на бившия шеф на ДКЕВР проф. Константин Шушулов, съобщи още Алтимирски.

„Изключено е водата в София да се увеличи с 12%, колкото искат от Софийска вода”, защото няма основание да се случи”, заяви още Ангел Семерджиев.  

 Таня Киркова

Коментари: 0