Възстановеният ДДС през август е 504.5 млн. лв.

Данъкът е върнат на 8024 фирми

80 ~ 1 мин. четене
Автор: Атанас Христов

През август 2013 г. държавата е възстановила общо 540.5 млн. лв. данък добавена стойност (ДДС). Дължимият налог е получен от общо 8024 фирми, показват данните на Националната агенция за приходите (НАП). При 7530 фирми, или 94% от общия им брой, възстановената сума е до 100 хил. лв.

Други две компании са получили ДДС за общо 121.88 млн. лв., а една фирма си е възстановила данък в размер на 10.18 млн. лв. В диапазона на възстановен ДДС между 5 и 10 млн. лв., дължимия данък е върнат на 12 дружества, които са получили общо 86.06 млн. лв.

В началото на юли 2013 г. Министерството на финансите (МФ) предприе спешни мерки за подобряване на ефективността на процеса по възстановяване на ДДС, похвалиха се от ведомството.

От МФ припомниха, че мерките им включваха стриктно спазване на законоустановените срокове за възстановяване на данъка, както и въвеждане на принцип на възстановяване на ДДС по поредност на подадените справки декларации с деклариран ДДС за възстановяване.

Подкрепи Economic.bg