Започна изплащането на парите за животновъдите

Общо за тях са предвидени 15 млн. лв

Започна изплащането на субсидиите за животновъдите. Общо за тях са предвидени 15 млн. лв, съобщават от Държавен фонд „Земеделие".

Само за първия ден, определен за договориране и изплащане на средствата по държавната помощ de minimis за изхранване на преживни животни през 2014 г., бяха сключени 750 договора.

С решение на Управителния съвет на ДФ „Земеделие" са осигурени допълнителните 4 млн. лева, с които общият ресурс по схемата достигна 15 млн. Лв., посочват от фонда. Така помощта на глава животно се увеличава до 39 лв. за биволици и крави и 5 лева за овце-майки и кози-майки. Условието е животновъдите да запазят 75% от броя на животните, за които е получена помощта до 31 декември 2014 г.

Фермерите кандидатстваха по схемата от 7 до 23 април 2014 г. в областните дирекции на ДФ „Земеделие" по постоянен адрес за физическите лица и едноличните търговци и по адрес на регистрация на юридическите лица.

След приема на документи, заявени за подпомагане са близо 750 хил. овце-майки, малко над 108 хиляди кози-майки, почти 263 хиляди крави и повече от 6 хиляди биволици.

Общият размер на помощите de minimis за един земеделски производител, както и за едно и също предприятие, не може да надхвърля левовата равностойност на 15 000 евро (29 337,45 лв.) за период от три данъчни години (2012-2014).

Коментари: 0