Застрахователите инвестират повече в България

Облигации и ДЦК привличат интереса на компаниите

Автор: Атанас Христов

Застрахователните компании и здравноосигурителните дружества са инвестирали повече средства в Българската икономика през първото тримесечие на 2012 г., показват данните на Българска народна банка. В края на март тази година 2,72 млрд. лв. от активите на сектора са вложени у нас, което е повишение от 4,5% на годишна база. Дружествата продължават да имат голям апетит и към активи в държавите-членки на Европейския съюз. Парите вложени в ЕС също са се повишили - със 7,5% на годишна база до 2 млрд. лв.

Към 31 март 2012 г. застрахователните и здравноосигурителните компании имат общо 4,9 млрд. лв. активи. Повишението спрямо съпоставимия период на миналата година е 4,7%, сочи статистиката на централната банка.

Облигации и ДЦК привличат все повече интереса на застрахователите. Вложенията в ценни книжа, различни от акции са се повишили с 23,9% или почти 450 млн. лв. през първото тримесечие на 2012 г. спрямо същия период на миналата година. Към 31 март тези инвестиции достигат 2,33 млрд. лв. Депозитите на застрахователите са 892 млн. лв., като спрямо март 2011 г. са намалели с 11,6%.

Коментари: 0