Агенцията по вписванията е готова да плаща над 4 пъти повече за поддръжка

Освен това за първи път от 10 години насам Агенцията поставя условие фирмите кандидати да разполагат с екип от общо 12 висококвалифицирани експерти

Агенцията по вписванията е готова да плаща над 4 пъти повече за поддръжка

Снимка: Economic.bg/Красимир Свраков

1724 ~ 1 мин. четене

Агенцията по вписванията е готова да отдели над 4 пъти повече средства за поддръжката на информационните си системи, става ясно от прессъобщение на Агенцията по повод предстояща нова обществена поръчка. Докато през последната една година (до 3 май 2019 г. включително) поддръжката на системите на институцията се извършва от фирмата „Лирекс БГ“ срещу сумата от 98 640 лв. без ДДС, то прогнозната стойност за следващата поръчка е 429 500 лв. без ДДС. Освен това се предвижда договорът да се сключи за срок от две години.

Според техническата спецификация, изпълнителят „трябва да извърши висококвалифицирани дейности за постигане на ниски нива на информационни рискове, да ги поддържа регулярно, а освен това трябва да бъде гарантирана поверителността, цялостността и наличността на трансферираната, обработваната и съхранявана информация в информационно–комуникационната инфраструктура на Агенцията“. Съгласно предмета на договора, всички участници в процедурата трябва да притежават актуално удостоверение за сигурност, издадено от Държавната агенция „Национална сигурност“ (ДАНС).

За първи път от десет години насам Агенцията по вписванията поставя условие пред фирмите да разполагат с екип от общо 12 висококвалифицирани експерти с различни технологични компетентности, които ще бъдат ангажирани с поддръжката на системите и които да реагират в случай на инциденти, свързани със сигурността. Двама от тях трябва да бъдат на разположение на място. До момента Агенцията е имала изисквания за общо 4 специалисти, които да обслужват поддръжката и не е поставяла условието да има експерти, на място в институцията.

„Стратегическа цел в управлението на Агенцията е гарантирането на сигурността на базите данни. Горчивият опит на институцията показа, че е необходима по-сериозна инвестиция както на средства, така и във висококвалифицирани експерти, които да следят в детайли процесите“, каза Габриела Козарева – изпълнителен директор на Агенцията по вписванията.

Предстои Агенцията по вписванията да изпрати покани за участие в конкурса до компании, отговарящи на нормативните изисквания за изпълнение на дейности в област отбрана и сигурност. До края на април Агенцията по вписванията трябва да избере изпълнител сред фирмите, изпратили оферти.  Компаниите, чиито технически предложения отговарят на изискванията, ще бъдат класирани по критерия „най-ниска цена“.

Коментари: 0