Алтернативно кредитиране за бизнеса до 1 млн. лв.

Алтернативно кредитиране за бизнеса до 1 млн. лв.

Снимка: Prospect Capital

2354 ~ 2 мин. четене

Средните и големи компании у нас вече може да се възползват от кредитиране до 2 седмици. Тази опция е достъпна за бизнеси с амбиции за бързо разширяване и с нужда от бързи оборотни средства. Доскоро утежнените банкови процедури при бизнес кредитиране спъваха редица компании при сключване на сделки с нужда от бързи и гъвкави финансови решения. Светлина в пазарната ниша внася финансовият холдинг MFG (Management Financial Group) в лицето на новия си проект за небанково бизнес кредитиране Prospect Capital.

Prospect Capital е небанкова финансова институция с основен предмет на дейност отпускане на бизнес кредити от 100 хил. лв. до 1 млн. лв. Услугата е насочена предимно към юридически лица. Водещото предимство е гъвкавостта и бързината при финансовата услуга. Процедурата е оптимално опростена за клиента и следва няколко стъпки с обща продължителност от подаване на заявление за кредит до одобрение и отпускане на финансиране до 2 седмици!

Процесът от подаване на заявление до одобрение в няколко стъпки:

I. Първата стъпка е заявяване на интерес за бизнес кредитиране.

II. В рамките на 1 работен ден експерт от екипа на Prospect Capital инициира разговор и лична среща с клиента.

III. До 24 часа след осъществената среща следва предварителен кредитен и риск анализ, както и предоставяне на начално кредитно становище със съответна индикативна ценова оферта.

IV. При приемане на офертата от клиента експерт от Prospect Capital изпраща списък с необходими документи за изготвяне и предоставяне към Кредитора.

V. При необходимост финансово-счетоводната информация се преглежда на място при клиента или при обслужващ доставчик на счетоводната услуга.

VI. Организиране на правна документация за предстоящата сделка.

VII. Финализиране на договор и свързани с обезпечението документи.


С опростените процедури по кандидатстване за бизнес кредит компанията цели да предостави гъвкави финансови решения за фирмени кредити. Финансирането обхваща широк спектър от форми на бизнес кредитиране – заеми по предварително одобрени проекти по програми на ЕС, мостово финансиране, инвестиционен и оборотен капитал за земеделски производители, както и рефинансиране на дълг към други институции.

„Тази нова услуга ще направи кредитирането достъпно за бизнеса и ще доведе до неминуемо разместване на пластовете  в икономиката на страната.“, категорично заявява Мирослав Каменов, Изпълнителен директор на кредитната институция. Очаква се интересът от страна на различни браншови организации да бъде голям, което ще доведе до промяна и преразпределение на пазара у нас.


Повече информация научете ТУК

Подкрепи Economic.bg