Аутсорсинг секторът е двигател на пазара на офис площи

Развитието на заплатите в България през последните години е в унисон с това в други европейски държави, които предоставят подобни услуги

Аутсорсинг секторът е двигател на пазара на офис площи

Аутсорсинг секторът е двигател на пазара на офис площи в Централна и Източна Европа (ЦИЕ). През първото полугодие на 2017 г. 60% от общия размер на усвоените офис площи в 4 от основните аутсорсинг градове (Вроцлав, Лодз, Краков и София) се дължат на него. Определящ фактор за търсенето на офис площи са наличието на кадри и добрата им техническа подготовка. Тренд е на пазара да има все по-малко такива имоти заради динамичното търсене и позитивното икономическо развитие. Това показват данните от последния доклад на международната компания за недвижими имоти Colliers.

Наличие на достатъчно обучени кадри

Освен цената на труда има и други фактори, които са от значение за разрастването на аутсорсинг индустрията в региона. Качеството на живот в градовете, където са базирани служителите, става все по-важно. Наличието на работна сила и на технически подготвени кадри с подходящо образование също са решаващи за развитието на аутсорсинг индустрията в ЦИЕ-6.

Колко важна е цената на труда

Разходите на индустрията с операции в ЦИЕ-6 са се увеличили през последните няколко години. Определено има градове, където, по данни от доклад на ABSL Полша, увеличението на възнагражденията е голямо - например над 40% в банковия сектор във Варшава и двуцифрено в други сектори. Трябва да се отбележи, обаче, че този тренд е валиден за позиции на ниво експерт. Според Българска Аутсорсинг Асоциация развитието на заплатите в България през последните години е в унисон с това в други европейски държави, които предоставят подобни услуги. Нашата държава не прави изключение по отношение на ефекта от икономическия растеж върху възнагражденията. През последните години той е стабилен и България си остава една от най-атрактивните дестинации за аутсорсинг по отношение на оперативни разходи.

 С какви кадри разполага индустрията

В градове като Букурещ (20%), Вроцлав (20%), Краков (19%) и София (17%), съотношението на търсенето от аутсорсинг индустрията и предлагането на кадри е най-голямо. Секторът е най-значимият работодател в основните градове в региона (с изключение на Будапеща и Братислава), като наема повече от 5% от завършилите университет.

Конкурентноспособност на региона

Регионът на Централна и Източна Европа определено е конкурентноспособен за аутсорсинг индустрията в глобален аспект, особено през последните няколко години. В най-скорошния доклад на Световната банка, Полша заема 27-мо място по отношение на наличие на благоприятни условия за правене на бизнес, а България се класира на 50-та позиция сред общо 190 държави.

Развитите на технологиите

Усвояването на новостите в развитието на технологиите е от голямо значение. Служителите в аутсорсинг сектора в региона имат все по-задълбочени знания и умения в тази сфера в сравнение с предходни години. Наличието на кадри, завършили информационни технологии (IT), е с нарастваща важност. Понастоящем, с най-голям процент студенти по специалност IT от общия брой студенти има в Бърно и Будапеща (13%), Братислава (12%) и Кошице (10%).  Дейностите на аутсорсинг компаниите са с фокус върху IT сектора, като делът им в някои от градовете в региона през първото полугодие, варира в диапазона между 30% - 60% от всички.

Влияние на аутсорсинг сектора върху търсенето на офис площи

През първото полугодие на тази година най-голямо търсене на офиси от страна на аутсорсинг индустрията е имало в Краков, София и Вроцлав. Делът на индустрията от общия такъв е около 60% в София, Лодз, Краков и Вроцлав. Само във Варшава, Бърно, Прага и Букурещ той е значително по-малък. Очакванията са, че в най-скъпите градове ще се наблюдава стабилизиране на търсенето.  

Коментари: 0