Българите имат най-голямо доверие във външната реклама

96% от участниците в допитването твърдят, че поне веднъж изборът им е бил повлиян от външна реклама

Българите имат най-голямо доверие във външната реклама

Снимка: Economic.bg

98% от българите на възраст 15-69 г. забелязват съоръженията за външна реклама и разпознават различни нейни носители. Външната реклама е лидер по ненатрапчивост и към нея отношението е най-позитивно, а съдържанието й провокира най-малко реакции на недоверие в сравнение с останалите рекламни канали.

Това показват резултатите от първото проучване на GARB Audience Measurement България на аудиторията на външна реклама, проведено в периода юли-октомври 2018 г., в което са взели участие 12 800 души от цялата страна на възраст 15-69 години. 


Външната реклама влияе на потребителския избор колкото всеки останал медиен канал, показват още данни от изследването. 75% от анкетираните могат да дадат пример, в който са променяли положително своето отношение към марка или продукт, след като са го видели рекламиран чрез външна реклама, а 96% декларират, че поне веднъж изборът им е бил повлиян и от външната реклама. Половината от респондентите посочват, че поне веднъж месечно потребяват стока или услуга, рекламирана чрез външна реклама.

Според резултатите 60% от целевата група заглежда рекламното съдържание върху мегаборди и билборди, следвано от тези на спирки и калкани, покриви и фасада на сгради. Придвижването покрай носителите на външна реклама в градска среда най-често се случва с автомобил или друго МПС, като 99% от пътуващите (шофьори и/или пасажери) се заглеждат в рекламите, докато изчакват в трафика.

За респондентите най-полезна и информативна е рекламата на търговски обекти и продукти (52.8%), следвана от информация за кино-прожекции, концерти и културни събития (21.1%), обяви, свързани със сферата на услугите (20.3%), социалната реклама (4.3%) и на последно място - политическа реклама (1.5%).

Изследването на GARB е първото по рода си след години, в които рекламодателите нямаха реална оценка на вложенията си в този рекламен канал. В момента компанията разработва нова метрика за територията на София-град, която ще даде на пазара точни и съпоставими с останалите медийни канали показатели за аудиторията на външната реклама. Така реално клиентите ще имат възможността да оценяват и анализират ефективността на рекламната си кампания.

Обект на измерване и рекламен мониторинг ще са форматите билборд, мегаборд, сити-лайт и калкани, които имат законни разрешителни от Столична община.

Коментари: 0