България е на 15-о място в Европа по новосъздадени работни места

Старият континент отчита рекордни чужди инвестиции и нови работни места през 2016 г.

България е на 15-о място в Европа по новосъздадени работни места

България се нарежда на 15-та позиция по новосъздадени работни места в Европа през 2016 г. В следствие на преките чужди инвестиции са открити 3 959 нови работни места, или с 10% повече спрямо 2015 г., когато са били 3 598, показва Проучването за атрактивността на Европа на консултантската компания EY(Ernst & Young).

Най-атрактивните страни за инвеститорите в Европа са Великобритания (1144 проекта), Германия (1063) и Франция (779), които привличат над половината от преките чужди инвестиции (51%). На четвърто място се нарежда Испания с 308 проекта, следвана от Полша с 256 проекта. За първи път страна от Централна Европа е сред първите пет инвестиционни дестинации. 

Сред първите три страни, Франция постига най-висок растеж и 30% повече проекти спрямо 2015 г., следвана от Германия с 12% и Великобритания със 7%. Швеция, Италия и Чехия са страните с най-висок растеж на ПЧИ съответно със 76%, 62% и 57% спрямо предходната година. Само три страни регистрират негативен резултат и по-малко инвестиции спрямо 2015 г. Това са Холандия с -5%, Белгия с -5% и Швейцария с -2%.

Преките чужди инвестиции в Европа отбелязват рекордни нива през 2016 г. Новосъздадените проекти от ПЧИ са 5 845 - с 15% повече спрямо 2015 г. Новите работни места от тези инвестиции са общо 259 673. 

Въпреки силната година за Европа, един регион с над 500 милиона потребители и 30 милиона компании – геополитическите и макроикономически предизвикателства повлияват плановете на инвеститорите в краткосрочен план. От всички 505 интервюирани през март тази година едва 28% планират разширяване на операциите си в Европа през следващата година. От друга страна, увереността на инвеститорите за бъдещето на Европа в дългосрочен план се засилва – 56% от глобалните инвеститори са убедени, че Европа ще се завърне към стабилен растеж до пет години. За сравнение, през 2015 едва 45% от инвеститорите вярваха, че Европа ще се върне към стабилен растеж.

Повече работни места в Европа

Полша заема втора позиция по новосъздадени работни места от ПЧИ в страната – общо 22 974. Великобритания заема първа позиция в класацията с 43 165 работни­­ места, а във всяка от следващите пет страни - Германия, Румъния, Франция, Сърбия и Русия, се създават над 15 000 работни места вследствие на ПЧИ.

Американските бизнеси - най-големият инвеститор в Европа

22% от всички инвестиции в Европа идват от САЩ. Общо 1 310 са проектите от американски ПЧИ през 2016 г, което е с 10% повече спрямо предходната година.

Мнозинството от ПЧИ в Европа идва от вътрешни европейски инвестиции – общо 3 272 проекта или 56% от всички ПЧИ и 138 431 новосъздадени работни места. Германия е най-големият инвеститор в Европа с 651 проекта през миналата година.

Проучването също така разкрива, че компании от Китай са били по-активни в Европа през 2016 година. Китайските инвеститори регистрират 297 проекта и 7 919 работни места от ПЧИ (с 25% повече спрямо 2015 г.). Две трети от китайските инвестиции са в сектора на услугите – най често маркетинг и продажби, следвани от сектор производство и научно-развойния сектор, съответно с 52 и 22 проекта.

Привлекателността на градовете се запазва

Централен Лондон застава начело на градските зони. Според броя на проектите от преки чуждестранни инвестиции през 2016 -  40% от ПЧИ във Великобритания са именно в Лондон. Това означава, че Лондон със своите 458 проекта изпреварва по инвестиции дори държави като Испания и Полша. Париж е втори по атрактивност след Лондон с 270 ПЧИ. Тазгодишното проучване отбелязва повишена активност в областите на Дюселдорф и Мюнхен, които задържат третата и четвъртата позиции, докато испанската Каталуня в лицето на Барселона се покачва с една позиция до петото място с 5% растеж на годишна база.

Най-атрактивните сектори на икономиката

В синхрон с дигиталната трансформация на икономиките в Европа, една трета от ПЧИ през изминалата година са в сектора на софтуерните и бизнес услуги.

Софтуерните услуги привличат най-много преки чужди инвестиции в Европа през 2016 г. - общо 780 проекта или с 12% повече спрямо 2015 г. Бизнес услугите са втори по атрактивност и генерират с 47% повече проекти през 2016 г. Всичко това е в резултат на засилената инвеститорска активност във Великобритания, Германия, Франция и Испания. Ирландия и Холандия също бележат изключителен растеж на бизнес услугите съответно с 343%  и 133%  през 2016 г.

Секторът на производството, който през 2015 г. привлича 29% от ПЧИ (1455 проекта) и създава 53% от работните места, през 2016 г. е третият най-активен сектор с 6% растеж и общо 1 538 проекта. Според Проучването за атрактивността на Европа, регионът на Централна и Източна Европа все повече се позиционира като „предприятието“ на Европа. През 2016 г. Централна и Източна Европа привлича общо 755 проекта, растеж от 15% от общия дял на инвестициите и 49% от всички  ПЧИ в производствени проекти в Европа.

Поглед напред: бъдещето на Европа зависи от таланта и иновациите

Запитвайки инвеститорите за възможното влияние на Брекзит върху дейностите им в Европа, 80% от тях отговарят, че нямат планове да местят дейността си, но изразяват притеснения относно възможните данъчни, административни и регулаторни последствия от Брекзит. Въпреки геополитическата несигурност, 65% от интервюираните инвеститори са уверени в бъдещето на Европейския съюз. Данните от проучването показват, че свободното движение на стоки, услуги, капитал и работна ръка сред 28-те членки на Европейския съюз все още осигурява значително атрактивна среда, в която бизнесът процъфтява, адаптира се и продължава да инвестира, създавайки нови работни места и икономически растеж.

Коментари: 0