България губи позиции в класацията за дигитализация на бизнеса през 2018 г.

Страната е на 58 място от общо 115 държави

България губи позиции в класацията за дигитализация на бизнеса през 2018 г.

Снимка: Pixabay

България се нарежда на 58-о място в света по дигитализация на бизнеса през 2018 г. За сравнение, през миналата година е заемала 56-о, сочи индексът Индексът EDI (Enabling Digitalization Index). Класацията е на  световния лидер в застраховането на търговски кредити - Euler Hermеs и в нея влизат общо 115 държави. 

Индексът EDI оценява условията за работа и развитие на дигиталните компании, както и възможностите за дигитализация на бизнеса в съответните страни. Важно е да се отбележи, че той не мери самата дигитализация в съответната държава, а се фокусира конкретно върху условията за развитието на бизнеса с помощта на дигитализацията и съответно върху рисковете от евентуално забавяне. 

За да подреди държавите, компанията ежегодно измерва няколко неща. Тя използва 5 критерия, всеки от които с възможност за максимална оценка от 100 точки. Това са съответно – регулации, знание, свързаност, инфраструктура и мащаб.

В тазгодишната класация България е постигала средно 40 точки от петте показателя. По-напред от нас в региона са държави като Гърция, Турция, Румъния, Сърбия и Хърватска.

В челната тройка на EDI класацията на Euler Hermes се нареждат САЩ, Германия и Холандия съответно с 87.0, 75.3 и 74.3 точки. Условията за развитие на бизнеса с помощта на дигитализацията са все по-важни за икономиката по сврта. Този фактор е пряко свързан с увеличаването на стойността на създавания продукт, навлизането на нови услуги, промяната на потребителското поведение, повишаването на производителността чрез автоматизация, както и социалните механизми (разрастването на социални мрежи). 

В резултат на това според експертите на Еuler Hermes към днешна дата дигитализацията стои зад създаването на около една трета от стойността в световната икономика.

Тенденциите са категорични като през 2017 година в САЩ се отчита 16% ръст на електронната търговия, като за същия период традиционната е нараснала с 4,4%. В Китай увеличението за е-търговията е 32% в сравнение с 10% за традиционната. 

Повече за петте критерия на ЕDI

Регулации – отчита законодателството и създаване на благоприятни условия за получаване на кредити, развитие на предприемачеството и защита на бизнеса в процеса на дигитализация в съответната държава.

Знание – измерва условията за развитие и споделяне на знание в областта на дигитализацията и създаването на специалисти и развитието на човешкия ресурс в тази посока.

Свързаност – отчита наличието на достъпни и защитени мрежи, които да обезпечат дигитализацията на бизнеса. Използват се четири индикатора – дял от населението с достъп до Интернет, абонаменти за мобилни и фиксирани мрежи на 100 души, и броят защитени услуги на 100 души. 

Инфраструктура – измерва се степента на развитие на логистичните услуги в страната, които са ключово условие за дигиталния бизнес.

Мащаб – измерва потребителската база за дигиталния бизнес като отчита броят на консуматори с Интернет и техния потенциал чрез БВП на глава от населението.
Коментари: 0