Българското правителство влиза в делото на БЕХ срещу Еврокомисията

Страната ни иска пълна или частична отмяна на решението на ЕК, както и отмяна или намаляване на наложената санкция

Българското правителство влиза в делото на БЕХ срещу Еврокомисията

България встъпва в делото между „Български енергиен холдинг“ и дъщерните му дружества срещу Европейската комисия, която ги глоби със 77 млн. евро заради блокиране на достъпа на конкуренти до ключова газова инфраструктура в страната. На днешното заседание на Министерския съвет бе взето решение правителството да защитава позициите на енергийните дружества, което пък е било одобрено от Общия съд на Европейската комисия.

„Встъпването на Република България по делото е необходимо както за защита на интересите на енергийните дружества, така и за предотвратяване на имуществени и репутационни последици за държавата“, пише в решението.

Припомняме, че Европейската комисия глоби със 150 млн. лв. „Българския енергиен холдинг“ (БЕХ), „Булгаргаз“ и „Булгартрансгаз“ (част от „групата БЕХ“) за блокиране на достъпа на конкуренти до ключова газова инфраструктура в България в нарушение на антитръстовите правила на ЕС. Според Брюксел държавните дружества са отказвали на конкурентите си достъп до газопреносната мрежа и до съоръжението за съхранение на газ, а също така са резервирали капацитет, който не им е необходим по газопровода за внос. ЕК започва наказателната процедура след жалба на "Овергаз" от 2011 г., когато компанията се оплака, че ѝ е отказан достъп до газопреносната мрежа.

„Българският енергиен холдинг” и дъщерните му дружества обаче не приемат заключението на Европейската комисия, че са злоупотребили с господстващото си положение на българския газов пазар и считат, че достъпът до българската преносна мрежа и до газохранилището винаги се е осъществявал в съответствие с действащите закони.

Затова на 1 март 2019 г. трите държавни компании подадоха жалба пред Общия съд на ЕС срещу решението на Европейската комисия. Жалбата цели пълна или частична отмяна на решението на ЕК, както и отмяна или намаляване на наложената имуществена санкция.

Коментари: 0