България учи Евросъюза на общ контрол на речните кораби

Българо-румънската DANRiSS e първата система в Европа за оценка на риска на плавателните съдове и обмен на информация от инспекциите

България учи Евросъюза на общ контрол на речните кораби
Белчо Цанев Автор: Белчо Цанев
Общата българо-румънска Дунавска система за речен надзор на корабите DANRiSS (Danube river supervision system) вече е готова и работи в тестов режим. Това съобщи за Economic.bg Петър Киров, главен секретар на ИА „Морска администрация” (ИАМА), който е и ръководител на проекта  „Разработване на обща база данни и правна рамка за корабни проверки, извършвани в общия българо-румънски участък на р. Дунав – DANRiSS”.

„Приключваме проект, който правихме съвместно с румънската морска администрация“, обяснява Киров. „Създадохме правна рамка, според която когато се инспектира един кораб в българско речно пристанище, тази инспекция се признава автоматично във всеки румънски порт, така че да не се налага повторна инспекция на същия кораб. Същото важи и за инспекциите на кораби в румънските дунавски пристанища, които автоматично се признават от нас. Ако по време на инспекциите са констатирани нередности, независимо дали в България или Румъния, при приставане на кораба на следващото пристанище задължително му се прави нова инспекция, за да се провери дали забележките са отстранени“, допълва главният секретар ИАМА. 

Тази обща българо-румънска правна рамка е заложена в двустранен меморандум, който е отворен за присъединяване на други държави както от Дунавската, така и от Рейнската комисия. 

„Уникалното на проекта е фактът, че за първи път в цяла Европа беше разработена единна методика за оценка на риска на речните кораби, която е внедрена в електронните информационни системи на българската и румънската морски администрации, които са интегрирани“, обяснява още Петър Киров. 

„Така сега на практика нашите и румънските инспектори, като знаят предварително кои кораби ще преминават по българо-румънския участък от р. Дунав или ще пристават в конкретни пристанища, подготвят инспекциите им въз основа на техния рисков профил. Методиката класифицира плавателните съдове на три групи: кораби с висок, среден и нисък рисков профил. Така веднага се решава точно кои кораби да бъдат инспектирани и кои – не, както и в каква насока да бъдат обследвани. Примерно, 30-годишни кораби за насипни товари приоритетно ще се инспектират за състоянието на корпуса, тъй като  се знае, че експлоатацията им води до по-бързо износване на метала”, коментира Петър Киров, който неотдавна беше и зам.-министър на транспорта. 

Идеята е тази обща българо-румънска Дунавска система за речен надзор на корабите DANRiSS да бъде приложена във всички крайбрежни държави не само по р. Дунав, но и по всичките вътрешни водни пътища на ЕС, включително Рейн и Майн. За целта вече е било направено представяне на резултатите от пилотната работа на DANRiSS пред Дунавската комисия в Будапеща. Веднага след презентацията е бил заявен интерес от Хърватия и Сърбия за присъединяване към системата. 

В началото на следващата година – на 21 януари, DANRiSS ще бъде представена пред Европейската комисия в Брюксел. На 14 февруари пък презентация на системата ще има и в Женева пред една от работните групи, свързани с безопасността на корабоплаването по река, която е към Икономическата комисия за Европа към ООН. Представяне ще бъде направено и пред CESNI – съвместната работна група за техническите изисквания към корабите на Рейнската комисия.

„Всъщност чрез DANRiSS България и Румъния са пионери в Европа относно уеднаквяването на режимите за инспекция на речните кораби“, отбелязва Петър Киров. „Ако бъде възприета, всички администрации ще прилагат хармонизирани процедури и ще обменят информация за извършените инспекции и за рисковите профили на всички кораби”, посочи още той и допълни, че вече са били получени много положителни оценки от Еврокомисията за изпълнението на проекта.

В рамките на проекта са разработени и първите съвместни българо-румънски правила за плаването в долния участък на река Дунав. Досега корабите са плавали само по препоръките на Дунавската комисия. И тъй като фарватерът на реката постоянно се мени и минава ту през нашия, ту през румънския участък на реката, е имало спорове кой от двете администрации да санкционира корабите-нарушители. Сега с Букурещ е договорен текст на съвместни правила за корабоплаване, които догодина ще бъдат подписни от министрите на транспорта на двете страни. Веднага след това ще започнат и съвместните проверки на корабите, включително и на тези, които преминават транзит, за да започнат стриктно да спазват навигационните правила и ограничения. 

„Досега имаше много случаи, когато кораби не спазват ограниченията за допустимото газене в критичните участъци на реката, засядат и затварят плавателния път и т.н.“, обяснява Петър Киров. „Сега тези съвместни правила ще направят задължително използването на автоматичната система за разпознаване на корабите AIS, което досега не беше задължително при плаването в българо-румънския участък на реката”, коментира още главният секретар на ИАМА. 

Общият бюджет на проекта DANRiSS е с 1.442 млн. евро, разделени поравно между България и Румъния. 85% от тях са европейско финансиране по Програмата за трансгранично сътрудничество между България и Румъния, а останалите 15% – национално съфинансиране.
Коментари: 0