Банките дават все повече откази за безлихвените кредити до 4500 лв.

Сумата на раздадените заеми е 34 млн. лв., което е едва една шеста от предвидения от държавата ресурс

Банките дават все повече откази за безлихвените кредити до 4500 лв.

Отказите, които получават хора при кандидатстването им за държавно гарантираните безлихвени кредити до 4500 лв., се увеличават. Статистиката на Българската банка за развитие (ББР) показва, че към 15 юни 31% от заявките на хората в затруднено положение заради коронакризата са отхвърлени. Само седмица по-рано отказите бяха 28% от подадените молби за подпомагане.

Според условията на програмата, за която държавата задели 200 млн. лв., за безлихвения кредит до 4500 лв. могат да кандидатстват служителите в неплатен отпуск, пенсионерите и самоосигуряващите се лица, които са прекъснали дейност вследствие на пандемията от Covid-19. Одобрената сума може да се отпусне наведнъж или на три месечни транша. По мярката може да се кандидатства до края на 2020 г. Максималният срок на погасяване е 5 години, с минимум 6 месеца и максимум 24 месеца гратисен период. Заемите са освободени от такси, комисиони и неустойки.

Също така могат да кандидатстват и хора с лошо кредитно досие, но самите търговски банки имат право да преценяват дали да отпуснат заема и до каква сума да е. Сега се вижда, че одобрената сума на кредита е средно 4200 лв., което е леко увеличение спрямо миналата седмица, когато беше 4100 лв. Към момента, три месеца след началото на коронакризата, са подадени 14 602 молби за заеми. От тях са потвърдени общо 8 115, а обработващи се – 2 001. 77.5% от исканията са на лица на трудов договор, а останалите са на самоосигуряващи се. Общо отпуснатата сума досега е 34 млн. лв., показва статистиката на ББР.

Вече две банки са оползотворили изцяло предоставения им ресурс чрез отпускането на безлихвени кредити по програмата на Българската банка за развитие (ББР) за подпомагане на български граждани, останали без доходи в коронавирус кризата. Това са Интернешънъл Асет Банк и Общинска банка. Останалите осем финансови институции продължават да приемат заявления - Алианц банк, банка ДСК, Инвестбанк, ОББ, Първа инвестиционна банка, Търговска банка Д, Централна кооперативна банка и УниКредит Булбанк.

Коментари: 0