ББР: Изпращаме силна година, посрещаме юбилейна

ББР: Изпращаме силна година, посрещаме юбилейна
Българската банка за развитие има с какво да отбележи отминаващата 2018 година:

С организиране на своя първи международен икономически форум „Инфраструктура за растеж“, който даде началото на един разговор за финансово сътрудничество и съвместни проекти в нашия регион. И завърши с Меморандум за разбирателство  с Черноморската банка за търговия и развитие, Международната инвестиционна банка, Хърватската банка за развитие, Унгарската банка за развитие, Македонската банка за развитие.

С домакинството на първата среща на Междубанковата асоциация Китай-ЦИЕ, която се проведе в София и където бяха подписани първите документи за съвместна работа между банките участнички.
С подписване на  рамково споразумение за 1.5 милиарда евро с Китайската банка за развитие -  огромен успех не само за институцията, но и за целия  банков сектор в България.

Със създаването на ново дъщерно дружество, част от групата на ББР – Фонд за капиталови инвестиции, който е продължение на мисията на банката за подкрепа на българския бизнес и запълване на пазарен недостиг. 

Българската банка за развитие има с какво да отбележи новата 2019 г.:

Създадена като Насърчителна банка през 1999 г., през 2008-а тя е преименувана на Българска банка за развитие и е приет специален закон за дейността й. През 2019 година тя ще отбележи 20-годишния си юбилей. ББР е сред четирите банки с най-висок кредитен рейтинг у нас - „BBB“ със стабилна перспектива от международната рейтингова агенция Fitch. Това е единствената българска банка, която освен директно финансиране, предоставя ресурс и чрез други кредитни институции и е най-добре позиционираната банка в страната за привличане на средства от международни партньори.

Успехите на една финансова институция не се дължат на чудеса – зад тях стоят професионализъм, ангажираност и отговорност на хората, които работят в нея, които са част от реализацията на задачата й да подкрепя растежа на малкия и средния бизнес, да стимулира икономическото развитие, да привлича публичен и частен ресурс за инвестиции в приоритетните отрасли.

Сред мисиите й обаче е не само да подпомага конкурентоспособността на българските компании и икономическата стратегия на правителството, но и да бъде активен участник в общественото развитие.

Екипът на ББР приема като своя корпоративна и социална отговорност подкрепата на българското културно наследство, на паметта за приноса на предишните поколения. Съхраненото културно наследство пренася през времето не само образци и постижения на архитектурата и изкуството. То е котва за историческата памет на обществото и напомняне  за важните неща, които трябва да направим по примера на строителите на съвременна България – да дадем и своя принос и да се погрижим за това, което ни е завещано. Защото върху общото наследство създаваме общо бъдеще.

Текстът е част от книгата „Успешният екип“ 2018.
Коментари: 0