БДЖ обяви конкурс за нови управители на двете си дружества

Кандидатите имат десет дни, за да подадат документите си

БДЖ обяви конкурс за нови управители на двете си дружества

Снимка: Economic.bg/Архив

„Холдинг БДЖ“ обяви конкурс за нов управител на всяко от двете си дружества - „БДЖ Пътнически превози“ и „БДЖ Товарни превози“. Кандидатите имат десет дни, считано от днес, за да подадат документите си в деловодството на холдинга, което според обявата може да се случи между 08.00 и 16:45 ч в делничен ден.

Конкурсът ще се проведе в два етапа - подбор на кандидатите и процедура по оценка, включваща две части – писмена и устна (интервю). Бъдещият управител на всяко едно от дружествата трябва да притежава висше образование, образователна степен „магистър“ по право, финанси, счетоводство, маркетинг, бизнес администрация или техническа специалност. Изискват се най-малко пет години професионален опит на ръководни постове в различни области на дейности в търговски дружества, публични предприятия или бюджетни организации. За предимство ще се счита опит и умения, свързани с реализирането на международни проекти/дейности в областта на железопътния транспорт, при участие в тях в лично или служебно качество. Владеенето на чужд език - английски, френски, немски или руски - също се счита за предимство.

Необходимите документи за кандидатстване за обявените длъжности са заявление за участие в конкурса, автобиография и копие от диплома за завършено висше образование.

В писмената част от конкурса кандидатите ще трябва да представят концепция на тема „Развитие на „БДЖ-Товарни превози“ ЕООД“ и „Развитие на „БДЖ-Пътнически превози“ ЕООД“. В устната част на конкурса тези, които кандидатстват за поста в товарното дружество ще трябва да събеседват на тема: „Привличане на нови клиенти“, докато желаещите да станат управител на пътническата фирма ще трябва да разговарят с оценителите на тема: „Подобряване на изпълнението на възложената от държавата обществена услуга на „БДЖ – Пътнически превози“ ЕООД“.

Всеки от кандидатите ще бъде оценяван по скала с определени показатели като максималният брой точки, който може да се събере, е 100.

Информация относно структурата, бюджета, числеността и щатното разписание на персонала в дружеството, както и проект на договора за възлагане на управлението, могат да бъдат разгледани в сградата на холдинга до десетия ден от публикуването на обявата, тоест считано от днес.

Коментари: 0