Бизнесът има нужда от научна експертиза в Индустрия 4.0

Университетите не могат пълноценно да изпълняват своята обществена мисия без установяването на партньорство с бизнеса

Бизнесът има нужда от научна експертиза в Индустрия 4.0
796 ~ 2 мин. четене

Приветствам инициативата на Кмета.БГ "Моята професия, моето бъдеще", защото в условията на Индустрия 4.0 интелектуалният потенциал има решаващо значение за успеха на бизнеса, а интелектуалният потенциал, от своя страна, се определя от равнището на образованост, наличието на научна експертиза и способността на организацията да ги осигури организационно и ресурсно. Това каза в интервю за Портала на българските общини проф. д-р Петър Христов, ректор на ВСУ "Черноризец Храбър“.

"От тази гледна точка, университетите не могат пълноценно да изпълняват своята обществена мисия без установяването на партньорство с бизнеса. Това партньорство ще спомогне да се решат и такива хронични проблеми, като например, випускниците на университетите да са в състояние веднага да влязат в ритъма на бизнеса", каза той.

Той напомня, че законът за висшето образование позволява до 10% от аудиторната заетост на бакалаврите и 20% на магистрите да се провежда от експерти от практиката. "Това не означава, че експертите ще застанат зад катедрите в учебните зали. От учебната 2020/2021 във Варненския свободен университет стартира пилотно проектът "Образование в партньорство“ за студенти от строителните специалности, психология и компютърните науки. Те ще придобият част от образователните кредити  чрез обучение в реална бизнес среда. Ще учат като работят и докато работят ще учат", смята той.

Проф. Христов смята, че бизнесът трябва да обособи работни места, които да се заемат от студенти. "Например бъдещите експерти, които се обучават в специалност "Публична администрация“ могат да имат място във всяка община. Студентите от "Пожарна безопасност и защита на населението“ могат да подпомагат структурите по защита на обществения ред. От една страна студентите ще почувстват пулса на времето, от друга фирмите ще използват знанията на младите хора - голяма част от тях са осъществили академична мобилност в други държави, видели са европейския опит, имат допир до новите технологии в различни области и могат да споделят опит и контакти. Бизнесът ще може да подбере качествени кадри, както и да предостави стипендии за обучението на тези, които иска да развива", смята Христов.

Тук студентите могат да разбера как да участват в кампанията на Kmeta.bg.

Подкрепи Economic.bg