БНБ утвърди допълнителното кредитно отсрочване

Новият краен срок за кандидатстване пред банките за отсрочване на задължения е 23 март 2021 г

БНБ утвърди допълнителното кредитно отсрочване

Снимка: Economic.bg/Архив

736 ~ 1 мин. четене

Управителният съвет на БНБ утвърди предложеното от Асоциацията на банките в България по насоки на централната банка удължаване на срока на действие на т.нар. „кредитна ваканция“ до 31 март 2021 г.

С това банката удължава срока за подаване на искания от клиенти на банките за отсрочване на задължения – до 23 март 2021 г. До 31 март 2021 г. пък се удължава срокът за одобрението на тези искания от страна на банките. Крайният срок, до който клиентите на банките могат да отсрочват задълженията си, е 31 декември 2021 г. В същото време обаче клиентите на банките не могат да отсрочват задължения за повече от 9 месеца.

За да получат одобрение за „кредитната ваканция“ клиентите на банките следва да са били редовни платци по задълженията си или да имат просрочие до под 90 дни към датата на подаване на искането за разсрочване.

Въвежда се възможност задълженията, за които е било подадено искане за отсрочване преди 30 септември 2020 г., да могат да бъдат допълнително отсрочвани, като общият период на всички отсрочвания не надвишава 9 месеца.

Управителният съвет на БНБ също прие решение да изиска от банките да предоставят в срок до 10 работни дни оперативни планове за оценка на потенциалната възможност за неплащане от страна на техните клиенти-кредитополучатели, възползвали се от мораториума, след неговото изтичане. Изискванията за тези оперативни планове са въведени с новите насоки на Европейския банков орган, целящи по-голям контрол над банковата система.

Припомняме, че неведнъж от БНБ изразиха подобна стъпка като неефективна, но се взима „независимо от различните ефекти върху националните банкови системи възможността за общ подход към проблема е единствено възможният ефект за спазване на регулаторната рамка“.

Подкрепи Economic.bg