БНБ отново удължи срока за неплащане на банковите кредити

Заемите могат да се възползват от ваканция само за период от общо девет месеца

БНБ отново удължи срока за неплащане на банковите кредити

Снимка: Красимир Свраков

БНБ за втори път удължи срока за т.нар. „кредитна ваканция“, която ще важи до 31 март 2021 г. Това се случва, след като днес Европейският банков орган (ЕБО) даде насоки за активиране на мярката, а причината е въздействието на втората вълна на пандемията и свързаните с това правителствени ограничения. Българската народна банка се съобразява с европейския регулатор, въпреки че по-рано днес подуправителят Калин Христов обяви мораториума за неефективен.

Според ЕБО обаче повторното активиране

ще гарантира, че заемите, които преди това не са се възползвали от мораториума върху плащанията, сега също могат да се възползват от тях“.

Максимално допустимият срок на отсрочванията обаче е девет месеца, като в него се включва и срокът на вече одобрено отсрочване по съответната експозиция, т.е. ако фирма или физическо лице не е плащало задълженията по кредита си досега в период на девет месеца, те не могат да се възползват от удължаването на антикризисната мярка.

Само часове по-рано подуправителят на БНБ Калин Христов описа подобна стъпка като „неефективна“, но в съобщението на БНБ пише, че „независимо от различните ефекти върху националните банкови системи възможността за общ подход към проблема е единствено възможният начин за спазване на пруденциалната и регулаторна рамка при третирането на експозиции, попаднали под мораториум след съответната преценка от страна на банките“.

Според насоките на ЕБО банките трябва да изложат планове за оценка на това дали кредитите, които подлежат на мораториума, могат да бъдат изплатени впоследствие. 

Освен това ЕБО подобрява изискванията за оповестяване, свързани с използването на публични мораториуми и скоро ще представи допълнителна информация относно използването на мораториуми в банковия сектор на ЕС.

Насоките на ЕБО за кредитна ваканция бяха публикувани на 2 април 2020 г., за да се гарантира, че банките ще могат да предоставят глътка въздух за плащане на клиентите. С разгръщането на пандемията през юни 2020 г. ЕБО удължи датата на прилагане на своите насоки с три месеца, от 30 юни до 30 септември 2020 г., а на 21 септември съобщи за своето постепенно прекратяване.

Коментари: 0