БСК и БТПП предлагат да се наемат на работа и 15-годишни ученици

Младежите обаче ще работят на още по-ниска заплата - едва 50% от МРЗ

БСК и БТПП предлагат да се наемат на работа и 15-годишни ученици

Снимка: БСК

1612 ~ 2 мин. четене

Да се намали възрастовата граница за наемане от 16 на 15 години и за наемането на работа на ученици, обхванати от дуална форма на обучение, да не се изисква разрешение от Инспекцията по труда за всеки отделен случай. Това предлагат две работодателски организации - Българската стопанска камара (БСК) и Българската търговско-промишлена палата (БТПП). Според тях тези законодатели промени целят да се облекчат процедурите за прилагане на дуалното обучение, респективно – за увеличаване на интереса към тази форма на образование.

Експертите на двете организации препоръчват и намаляване на изискването (чл. 230, ал.5 от КТ) за долна граница на трудовото възнаграждение на работещите ученици, която от 90% от минималната работна заплата (МРЗ) да стане 50%. Предложението е аргументирано с факта, че именно в процеса на работа обучаемият придобива знания, умения, трудови и професионални навици, за което конкретният работодател влага ресурс, като поема определени рискове - както по отношение на количеството и качеството на крайния резултат от положения труд, така и спрямо крайния резултат от обучението.

Настоящият минимален размер от 90% от МРЗ прави наемането на ученици в дуална форма на обучение неатрактивно за работодателите. Освен това, няма пречки чрез браншово или фирмено колективно трудово договаряне да се постигне по-високо ниво на заплащане, което ще бъде съобразено с възможностите на конкретния работодател и/или сектор на икономиката.

С цел насърчаване на работодателите за по-активно включване в системата на дуалното обучение, БСК и БТПП препоръчват осигурителните вноски за наетите ученици да се поемат от държавния бюджет. Според експертите на бизнес сдруженията очакваните допълнителни разходи няма да надхвърлят 30 млн. лв. годишно при максимално допускане за ангажиране на около 50% от учащите в дуално обучение от три випуска и отчитане на допълнителните постъпления от ДДФЛ. В същото време, работодателите и учащите ще бъдат насърчени допълнително за широко прилагане на системата за дуално обучение, ранно включване в пазара на труда и придобиване на трудов и осигурителен стаж.

Предложенията се правят по повод обсъждания в Народното събрание проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за професионалното образование и обучение (ЗПОО) и се отнасят до конкретни текстове в Кодекса на труда, Кодекса за социално осигуряване и Закона за професионално образование и обучение. Адресати на документа са парламентарните комисии по образование, по икономическа политика, по здравеопазване и по труда, социалната и демографската политика.

Подкрепи Economic.bg