Финансовото министерство отчете бюджетен излишък през май въпреки кризата

От ведомството все пак отчитат влошаване на показателя

Финансовото министерство отчете бюджетен излишък през май въпреки кризата

Снимка: Economic.bg/Краси Свраков

2105 ~ 2 мин. четене

Бюджетният излишък на България към края на май  е 1.279 млрд. лв., сочат предварителните данни на Министерството на финансите. Все пак ведомството отчита влошаване на показателя след като през миналата година по това време превишението на приходите над разходите е достигало 2.5% от БВП, а сега - едва 1.1%. Номиналното влошаване е с 1.75 млрд. лв., уточняват от финансовото министерство

В сравнение със същия период на 2019 г. данъчните и неданъчните приходи по консолидираната фискална програма към май 2020 г. се свиват с 1.463 млрд. лв., докато постъпленията от помощи нарастват с 360.2 млн. лева.

„Забавянето в приходите се дължи от една страна на удължаването на срокове по Закона за корпоративното подоходно облагане, Закона за данък върху доходите на физическите лица и Закона за местни данъци и такси със Закона за мерките и действията по време на извънредното положение, обявено с Решение на НС от 13 март 2020 година, и от друга – с негативните ефекти върху постъпленията при повечето основни данъци и осигурителни вноски от въведените ограничения в България и света във връзка с борбата с разпространението на COVID-19. Очаква се негативната тенденция да продължи и през следващите няколко месеца“, уточняват от министерството, управлявано от Владислав Горанов.

Разходите по консолидираната фискална програма (вкл. вноската на Република България в бюджета на ЕС) към май 2020 г. са в размер на 16 338,1 млн. лв., което е 34.1 % от актуализирания годишен разчет. За сравнение разходите по КФП към май 2019 г. бяха в размер на 15 693,8 млн. лева. Според финансовото министерство основната причина за нарастването на разходите към бюджета на ЕС се дъли на по-високия размер на разходите за персонал, социалните плащания и други.

Частта от вноската на Република България в бюджета на ЕС, изплатена  към 31 май от централния бюджет, възлиза на 615,3 млн. лв., което е в изпълнение на действащото към момента законодателство в областта на собствените ресурси на ЕС.

Подкрепи Economic.bg