Чуждите инвестиции изостават с над 20% от миналата година

Тази година се очертава като една от най-лошите за последните 15 години

Чуждите инвестиции изостават с над 20% от миналата година

Снимка: Pixabay

Георги Желязков Автор: Георги Желязков
Въпреки изненадващата ревизия на данните, които БНБ направи миналия месец, преките чуждестранни инвестиции (ПЧИ) в България остават все така ниски. Данните към края на октомври показват, че за десет месеца  вложенията отвън са достигнали 842 млн. евро, което е с над 21% по-малко спрямо същия период на миналата година.

Най-голямата част от инвестициите през тази година са т.нар. дългови инструменти. Това са заеми, които компаниите майки са дали на дъщерните си дружества в България. Средствата могат да се използват за много неща – както за инвестиции в разширяване на производството, за подмяна на материалната база и дори за текущи разходи. След това обаче тези средства трябва да се върнат, но може и да бъдат конвертирани в капитал.

Тази година има малко повече реинвестирана печалба, показва статистиката на БНБ. До края на октомври в България са вложени 193 млн. евро, които са били получени като печалба през предходните години.
Най-зле обаче е положението с инвестициите в дялов капитал. Тук става въпрос за създаването на нови фирми и придобиването на съществуващи от чужди инвеститори. Този тип вложения се смятат за най-устойчиви, тъй като в тях се влиза по-трудно и съответно се излиза по-трудно.

С темпото, с което се движат досега чуждите инвестиции в страната, изглежда че през тази година тяхната обща стойност ще бъде една от най-ниските в историята. Ако няма изненадващо големи ревизии от страна на БНБ, както се случи за месеците юли и август 2018 г., вероятно единствено 2014 г. ще е с по-малко като стойност инвестиции от тази година.

За периода януари-октомври 2018 г. най-големите нетни потоци по преки инвестиции в страната са от Холандия (753.6 млн. евро), Германия (111.6 млн. евро) и Белгия (86.2 млн. евро).

Коментари: 0