ДАЕУ търси кой да поддържа над 900 км оптична интернет мрежа

Обществената поръчка е за близо 13 млн. лв. и период от 15 години

ДАЕУ търси кой да поддържа над 900 км оптична интернет мрежа

Снимка: Pixabay

Държавната агенция „Електронно управление“ (ДАЕУ) обяви, че започва да търси организации, които да поддържат финансираната от държавата мрежа за широколентов достъп до интернет. Обществената поръчка идва след друг проект, вследствие на който вече бе изградена широколентова инфраструктура с държавни пари. 

Сега се търси кой да поддържа и експлоатира мрежата. Поръчката е разделена на две част – една за Северна Бълграия и друга за Южна. Става дума за 53 населени места в 14 области на България и 906 км оптична инфраструктура в слабо населени и отдалечени райони в България.

Надеждата е, че мрежата ще помогне за развитието на електронното управление в слабо населените и отдалечени райони. Предпоставка за това ще е именно осигуряването на достъп до бърз интернет от следващо поколение. Той би трябвало да стимулира комуникацията на държавните и обществени институции, в това число образователни, културни, социални и здравни институции. 

От Агенцията за е-управление очакват, че по този начин всички те биха се присъединили към поддържаната от нея Единна електронна съобщителна мрежа. 

По план положителен ефект би трябвало  да има и върху местната икономика и ИКТ-бизнеса. Вече наличната инфраструктура ще създаде благоприятни условия за развитие на пазара на широколентови услуги от следващо поколение на едро. Така ще се помогне и на самите доставчици на интернет да оперират равнопоставено и да предлагат услуги в слабо населени места. 

Проектът цели още да намали рисковете от цифрова изолация на хората в тези райони. 

Прогнозната стойност на разходите по поддръжка на изградената инфраструктура по двете обособени позиции на процедурата възлиза на близо 13 млн. лева без ДДС за период от 15 години.
Коментари: 0