Държавата прие новата Енергийна стратегия, включваща „Турски поток“

До 2020 г. в проектите в региона ще променят основната посока и маршрути на потоците природен газ

Държавата прие новата Енергийна стратегия, включваща „Турски поток“

Държавата одобри измененията и допълненията в Енергийната ни стратегия до 2020 г. Това става ясно от днешните решения на Министерски съвет.

Преправянето на стратегията беше необходимо заради очакваната значителна промяна в маршрутите на доставка на природен газ през територията на България след 1 януари 2020 г.

В близките години предстои изграждане на ключови инфраструктурни проекти в региона, които ще променят основната посока и маршрути на потоците природен газ. Те ще се променят от посока Север-Юг към посока Юг-Север. Новите газови проекти ще доведат и до потенциално намаляване на транзитираните през страната количества.

Такива са „Турски поток“, проектите от „Южния газов коридор”, Транс-анадолският газопровод, Транс-адриатическият газопровод, междусистемната връзка Гърция-България, както и проектът за нов терминал за втечнен газ в гр. Александруполис.

Министерският съвет прие решение за изменение и допълнение на Енергийната стратегия на Република България до 2020 г. във връзка с необходимостта от предприемане на действия от ключово значение за развитието на газопреносната инфраструктура на България.

Във връзка с променената среда по отношение на изграждащата се в региона енергийна инфраструктура, Съветът по енергийна сигурност одобри актуализацията на стратегията по време на заседание на 31-ви октомври 2018 г. От стратегическо значение е запазване ключовата роля на България на газовата карта на Европа.

Според държавата с актуализиранеъо на стратегията и предприемането на необходимите стъпки за изграждане на газова инфраструктура ще се гарантира сигурността и диверсификацията на доставките на природен газ, както за България, така и в региона.   

Коментари: 0