Държавата строи кръгови кръстовища и ВиК мрежа до големи заводи

Парите ще бъдат дадени от Министерството на икономиката и област Пловдив

Държавата строи кръгови кръстовища и ВиК мрежа до големи заводи

Правителството одобри финансирането на публична общинска инфраструктура по реда на Закона за насърчаване на инвестициите (ЗНИ). Ще бъдат изградени кръгови кръстовища и ВиК мрежа до големи заводи с одобрени проекти по ЗНИ.

От бюджета на Министерството на икономиката по бюджета на Агенция „Пътна инфраструктура“ ще бъдат предоставени средства за изграждането на кръгово кръстовище на републикански път 1-5 „Димитровград – Хасково“. Изграждането се прави във връзка с изпълнението на приоритетния инвестиционен проект „Завод за производство на кабелно оборудване Хасково/Димитровград“ на „Язаки Българи“ ЕООД. Инфраструктурата ще бъде собственост на Агенция „Пътна инфраструктура“ и ще се ползва от всички преминаващи, в това число и от предприятията в района, техните служители, доставчици и клиенти.

Изграждането на предвидената инфраструктура ще способства за увеличаване на темпа на развитие на производствената дейност и в съседните индустриални имоти в общините Димитровград и Хасково.

От бюджета на Министерството на икономиката също на Агенция „Пътна инфраструктура“ ще се предоставят средства за изграждане на кръгово кръстовище на бул. „Ломско шосе и ул. „Полето“ в регулацията на гр. Костинброд, област Софийска. В града се изпълнява инвестиционен проект „Разширяване на производствената база“ на „Ролпласт Груп“ АД, сертифициран през 2017 г. по реда на ЗНИ. Инфраструктурата ще се ползва от всички съществуващи и потенциални потребители при равни и недискриминационни условия, включително и предприятията от промишлената зона на гр. Костинброд, техните служители, доставчици и клиенти.

Изграждането на кръговото кръстовище ще допринесе за канализиране на транспортните потоци и подобряване на безопасността на движение, както и за по-добро регулиране на движението, което е с висока степен на натовареност.

Съгласно друго правителствено решение от бюджета на Министерството на икономиката на област Пловдив ще се предоставят средства за изграждане на елементи на общинска инфраструктура. В с. Царево ще бъде изградена канализация и продължен общински път, изграден с асфалтова настилка. Там се изпълнява инвестиционният проект „Технолинк Парк“ на „Интерлинк Груп“ АД.

Новоизградената инфраструктура ще бъде публична общинска собственост на община Марица и ще се ползва от компаниите в индустриална зона Марица, както и от техните клиенти, доставчици и служители. Инфраструктурната обезпеченост на зоната ще я направи по-привлекателна за нови инвестиции, спомагайки за благоприятното развитие на целия регион.

Община Марица е на едно от челните места по привлечени инвестиции и изграждането на упоменатата инфраструктура ще допринесе за по-нататъшното развитие на Индустриална зона Марица, което ще има благоприятно въздействие върху целя район.

На правителственото заседание също така е взето решение имот - частна държавна собственост в с. Герман, да бъде апортиран вместо в капитала на „НАЦИОНАЛНА КОМПАНИЯ ИНДУСТРИАЛНИ ЗОНИ“ ЕАД в „ДЪРЖАВНА КОНСОЛИДАЦИОННА КОМПАНИЯ“ ЕАД, гр. София с оглед необходимостта от създаване на архивохранилище.

Коментари: 0