Държавите и градовете, които привличат най-много световни таланти

България също попада в класацията

Държавите и градовете, които привличат най-много световни таланти
Швейцария е страната, която привлича най-много от световните таланти. Това сочат данните от Индекса за конкурентоспособност на глобалния талант 2020 (The Global Talent Competitiveness Index ), измерващ способността за привличане, задържане, квалификация и обучение на квалифицирани работници. Той се изготвя ежегодно от Adecco Group, международното бизнес училище INSEAD и Google. Класацията се оповестява на Световния икономически форум в Давос.

Индексът оценява широк спектър от политики и практики, въздействащи върху човешкия капитал и допринасящи за производителността и просперитета. Последната класация подчертава значението на готовността на бизнеса и талантите за нарастващото въздействие на технологиите с изкуствен интелект.

Конкурентоспособността на 132 държави е измерена според 70 променливи, свързани с талантите, попадащи в шест стълба: даване на възможности; привличане; растеж; задържане на талантите; професионални и технически умения; умения за глобални знания.

Швейцария заема първото място, следвана от САЩ, Сингапур, Швеция и Дания.

Някои отделни градове също затвърждават ролята си на центрове за таланти.

Топ 20 държави:

1. Швейцария

2. Съединени щати

3. Сингапур

4. Швеция

5. Дания

6. Холандия

7. Финландия

8. Люксембург

9. Норвегия

10. Австралия

11. Германия

12. Великобритания

13. Канада

14. Исландия

15. Ирландия

16. Нова Зеландия

17. Австрия

18. Белгия

19. Япония

20. Израел

България се нарежда под номер 55 в списъка на държавите, привличащи световни таланти.

Топ 10 градове:

1. Ню Йорк

2. Лондон

3. Сингапур

4. Сан Франциско

5. Бостън

6. Хонконг

7. Париж

8. Токио

9. Лос Анджелис

10. Мюнхен
Коментари: 0