ДФЗ отпуска 134 млн. лв. по схемите за държавни помощи за 2018 г.

Поетапно ще бъдат утвърждаван съответният ресурс по всяка схема за държавна помощ

ДФЗ отпуска 134 млн. лв. по схемите за държавни помощи за 2018 г.

Държавен фонд „Земеделие” определи общ финансов ресурс от 134 млн. лв. по схемите за държавните помощи, които ще се прилагат през 2018 г.

Поетапно, с решения на УС на ДФЗ, ще бъдат утвърждаван съответният ресурс по всяка схема за държавна помощ и указанията за прилагането й през 2018 г., а подпомагането, при необходимост, може да се променя.

Животновъдите получават 50 хил. лв. за директни доставки

Днес ДФ „Земеделие“ утвърди финансов ресурс в размер на 50 000 лв. за 2018 г. по схема „Инвестиции за изграждане на търговски помещения и закупуване на търговско оборудване за земеделски стопани, осъществяващи директни доставки на малки количества суровини и храни от селскостопански животни“.

Държавната помощ се прилага до 31 декември 2020 г. Схемата за държавна помощ дава възможност за възстановяване на част от извършените разходи за закупуването на млекомати, построяването или приспособяване на съществуваща сграда или помещения за нуждите на обект за търговия на дребно, закупуването на хладилници, хладилни витрини и друго специфично търговско оборудване.

За предоставянето на помощта е необходимо заявленията да се подават преди започване на работата по проекта или дейността, предмет на 

Коментари: 0