Петкова обеща на американците да намалим наполовина потреблението на руски газ

България само ще заплаща за руския газ без да го използва реално

Петкова обеща на американците да намалим наполовина потреблението на руски газ

Снимка: Министерство на енергетиката

Александра Сотирова-Делчева Автор: Александра Сотирова-Делчева
До края на тази година ще бъде диверсифицирано 50% от потреблението на природен газ в страната. Това каза министърът на енергетиката Теменужка Петкова по време на визитата си във Вашингтон. 

В момента използваният у нас природен газ е 99% руски. Разнообразяването на доставките с 50% може да се случи само, след като е готова газовата връзка с Гърция, която по план трябва да влезе в експлоатация до края на тази година. По нея в страната ни ще влизат американски и азербайджански газ. 

Диверсификацията означава, че страната ни ще намали потреблението на руски газ с 50% още тази година въпреки че договорът ни с "Газпром експорт" приключва през 2022 г. За да изпълни обещанието си страната ни ще трябва да внася 1.5 млрд. куб. метра различен от руския газ, но да продължи да плаща за него. Съгласно договора с руснаците по условието "take or pay", компанията е длъжна да заплаща поръчани, но невзети количества газ. Чрез тази клауза България ще може да получи оставащите руски доставки, след като изтече договорът 2022 г. и през следващите две години да получава 50% различен от руския газ. 

Обещанието на енергийния ни министър пред американците за разнообразяването на доставките на природен газ идва след критиките на САЩ срещу България заради т.нар. "Балкански поток". Само преди две седмици зам.-държавният секретар по политическите въпроси Дейвид Хейл коментира, че САЩ са против втората линия на "Турски поток" през страната ни. 

В съобщението на ресорното министерство от САЩ пише, че според Петкова от цялото потребление на природен газ в страната - 3 млрд. куб. метра, половината количество в размер на 1.5 млрд. куб. метра газ ще бъдат диверсифицирани чрез доставките на договорените количества синьо гориво от Азербайджан и доставките на втечнен природен газ. За тези дотавки обаче трябва да е изградена газовата връзка с Гърция, която по план трябва да влезе в експлоатация до края на тази година. 

По думите ѝ България и САЩ имат широко поле за сътрудничество в областта на втечнения природен газ, а нашата страна е решена да продължи да работи в посока на диверсифициране на източниците и маршрутите. 

През месец юни миналата година България получи своите първи доставки на американски втечнен природен газ. За миналата година доставките на LNG за България са в размер на близо половин млрд. кубични метра. „Това е важна стъпка за утвърждаването на прозрачен, ликвиден и надежден пазар на природен газ не само в България, но и в региона“, каза Петкова.

В началото на тази година кабинетът прие решение България, чрез „Булгартрансгаз“ ЕАД, да придобие 20% в проекта за изграждане на терминал за втечнен природен газ край Александруполис, Гърция. Това е поредна стъпка за  реализиране на цялостната концепция за газов хъб „Балкан“, която предвижда чрез изграждане и развитие на необходимата газопреносна инфраструктура да се свържат пазарите на природен газ на страните членки в Централна и Източна Европа. 

Днес в Хюстън българските енергийни компании ще се срещнат с производители на втечнен природен газ, за да обсъдят възможностите за разширяване на сътрудничество в тази област. 

По време на срещата със заместник-секретаря по енергетика на САЩ Марк Менезес министър Петкова очерта напредъка по ключовите за България инфраструктурни проекти, сред които и изграждането на междусистемна газова връзка Гърция-България. „От стратегическо значение е запазване ключовата роля на България на газовата карта на Европа“, подчерта тя. По думите на Петкова за осъществяването на тази цел България развива своята националната газова инфраструктура и успоредно с това у нас вече функционира газова борса.
Коментари: 0