Докога България ще е на опашката

Вижте къде е страната ни в 10 от най-разпространените международни класации

Докога България ще е на опашката
Автор: Зорница Славова

До скоро всяка година преглеждахме къде е мястото на България в редица международни класации, измерващи икономическото и социалното състояние на държавите по света. Тези измервания ясно показват, че по-високото място и по-високият резултат вървят ръка за ръка с по-високи доходи, повече инвестиции, по-бърз ръст на икономиката, по-ниска безработица, по-ниска бедност, по-голяма продължителност на живота.

На базата на анализа на представянето на България в различните индекси отправяхме и конкретни препоръки, които да повишат мястото и резултата на страната. За съжаление, обаче, сякаш нищо в страната не се случва и от 70 препоръки в изданието от 2009 г.  стигнахме до 90 препоръки в „България в международните класации 2014”. През всичките тези години единствената по-сериозна промяна всъщност беше намаляването на минималния капитал за регистриране на фирма през 2010 г. (ние препоръчвахме премахване, но можем да считаме и 2-та лева за успех).

Ако в момента погледнем последните издания на най-разпространените международни класации, отново можем да видим, че като цяло нищо не се е променило (водоравността на линиите в графиката е очевидна).

Резултат на България в 10 от най-разпространените международни класации (всички оценки са приравнени по скалата от 0 до 10, където 10 е най-високият резултат)

 

Източник: ИПИ по данни организациите, разработващи различните класации.

Бележка: Използваните данни в годишните издания се отнасят за 1-2 години по-ранен период.

Първо, цялостното развитие на България е в тотален застой поне от 2005 г. насам.

Второ, дори в класациите, където има някакъв (макар и символичен) ръст на резултата през годините, мястото на България се отдалечава от първенците, защото други държави  (включително съседните) правят реформи.

Трето, там, където в най-голяма степен се оценява работата на институциите, положението е най-зле. Резултатите на България са най-слаби в индексите, измерващи основно нивото на корупцията, защитата на правото на собственост и бюджетната прозрачност. В индикаторите на тези индекси България често се равнява с някои от най-слаборазвитите държави в Африка. В същото време най-високите резултати на страната са в индексите, които не зависят толкова от управлението. Това са  индексите за човешкото развитие и човешката свобода, които измерват различни аспекти от живота на хората като продължителността на живота, свободното движение на хора, равнопоставеността на половете.

Четвърто, тези резултати продължават да класират страната като една от най-слабо развитите държави в Европейския съюз и в Европа.

Пето, остава въпросът докога България ще е на опашката.

Коментари: 0