Дълбоко в киберразузнаването с FireEye Threat Intelligence

Кибератаките стават с всеки изминал ден все по-сложни за засичане и предотвратяване, а щетите от тях все по-големи

Дълбоко в киберразузнаването с FireEye Threat Intelligence

Снимка: FireEye

2684 ~ 7 мин. четене
 • Спонсорирана публикация от КОМПЮТЪР 2000 България

Хакерите обикновено са по-добре обучени, по-добре финансирани и по-добре организизирани от повечето организации, разработващи решения за киберсигурност. Кибератаките стават с всеки изминал ден все по-сложни за засичане и предотвратяване, а щетите от тях все по-големи. 

Поради тези причини повечето организации се стремят да намалят рисковете и да подсилят своята киберсигурност, използвайки външни източници на данни за най-новите киберзаплахи, под формата на абонамент за услуга, придобити от разузнаване от експерти в областта. Въпреки това доста от организациите не знаят откъде да започнат, докато други се впускат в закупуването на такъв тип услуги, без изобщо да разбират какви данни са им необходими за заплахите или как би трябвало да ги прилагат и използват. Резултатите от тези действия обикновено са неефективни и скъпоструващи.

Услугата FireEye Threat Intelligence е отговорът на вашите потребности от данни за киберсигурност. 

FireEye Threat Intelligence представлява портфолио от услуги и абонаменти за услуги, които спомагат да удовлетворите всичките си потребности от приток на разузнавателни данни за най-новите възникнали заплахи. Независимо дали тепърва започвате да навлизате в използването на допълнителни източници на данни за заплахи или пък разполагате със специално пригоден екип от експерти, решенията на FireEye ще ви предоставят необходимите знания и контекст, за да подобрите защитата на вашите активи, да увеличите ефективността на вашите програми за киберсигурност и да взимате по-информирани решения при изграждането на процедури за намаляване на рисковете за бизнеса ви.

Решението предлага:

 • Абонамент за разузнавателни данни: Предоставяне на достъп до публикувани отчети от извършено кибер разузнаване, обхващащи стратегически и оперативни данни, данни за извършителите на киберпрестъпления и кибершпионаж, данни за заплахи за информационни системи и за стратегически индустриални системи, данни за извършено разузнаване за уязвимости на системите от вашата организация от зловредни лица.
 • Услуги за интегриране на източниците на разузнавателни данни във вашите системи и обучаване на екипите ви: Специално заделени анализатори на данни за заплахи и техните мениджъри се предоставят под формата на услуга от вендора, за да работят регулярно рамо до рамо с вашите екипи, в ролята на консултанти, за да подисугрят, че използвате максимума от закупените от вас услуги от вендора за предоставяне на източници на разузнавателни данни за заплахи. Услугата включва и обучения на екипите ви за използване на данните за заплахи с възможност за провеждане на практически занятия, за интегрирането на данните с вашите системи чрез API, достъп до анализатори от вендора за допълнителна помощ при обработването на данните, изготвяне на специализирани за вас отчети за събраните и анализирани данни.
 • Услуги за развиване на настоящите ви процеси за обработване на разузнавателни данни за заплахи: Тези консултантски услуги включват извършване на оценка от специалисти на вендора за сегашните ви методи на работа с разузнавателни данни, като ви се предоставят отчети и препоръки за подобряване на методите и за изграждане на по-добра стратегия за справяне със заплахи. Услугите ви предоставят информация за пропуските в сегашната ви програма за сигурност и уязвимостта ви от заплахи, за да изградите възможно най-добрата стратегия за киберсигурност.
 • Достъп до специализирани данни за дигитални заплахи за вашата организация: Специално изградена програма за вашата организация чрез проактивно мониториране и анализ на различни източници, предоставяща информация за заплахи за вашият бранд, вашите най-ключови клиенти и вашата интегрирана мрежа от партньори, с които работите и обменяте информация в бизнес процесите ви.
 • Достъп до по-детайлни данни от разунаване: Тази услуга ви позволяват директно да търсите данни в глобалната система на FireEye. Услугата включва и достъп до заделен специално за вас анализатор, който да ви помогне да извършите вашето разследване в глобалната система, за да постигнете резултатите, към които се стремите.

Киберсигурност, която се развива с вас

Независимо на какъв етап сте от изграждането на стратегията ви за киберсигурност или какви са вашите потребности, портфолиото от услуги на FireEye за разузнавателни данни (FireEye Threat Intelligence) има решение за вас. Ако тепърва започвате да изграждате вашата стратегия, от FireEye могат да ви помогнат да разберете с кои стъпки да стартирате и да определите докъде искате да достигнете. Ако пък сте запознати с какви разузнавателни данни искате да взаимодействате, услугите на FireEye ще ви ги предоставят и ще ви помогнат да вземате по-информирани решения за вашата киберсигурност. На последно място, ако просто искате да подобрите уменията на вашите екипи от анализатори и специалисти по киберсигурност, услугите FireEye Threat Intelligence имат решение и за тази цел.

Извършване на оценка

Определете къде точно се намирате откъм нивото ви на киберсигурност и се подгответе подобаващо, за да извлечете максимума от предоставените данни за заплахи в бъдеще. FireEye ще ви помогнат да си отговорите на следните въпроси:

 • Колко сте уязвими на заплахи?
 • Как можете да се възползвате от източници на данни за заплахи?
 • Какви са пропуските в досегашната ви стратегия за киберсигурност?

Използвайте информацията

Използвайте предоставената детайлна информация от извършени разузнавания, за да изградите по-добра защита срещу нови и тепърва появаващи се киберзаплахи. Голямо разнообразие от тематики и сценарии за приложение (use cases) се предоставят на екипите ви по киберсигурност от всякакво ниво, за да разполагат с правилния контекст при справянето със заплахи и за да разберат намеренията на атакуващите хакери, методите, които те използват и какви действия предприемат срещу вас. FireEye ще ви помогнат да си отговорите на следните въпроси:

 • Според моя бизнес, индустрия и регион, с кои заплахи най-често ще се сблъсквам?
 • На кои вдигнати аларми от решенията за киберсигурност трябва да обърна внимание на първо място и как по-добре да тълкувам информацията от тях?
 • Срещу кои уязвимости трябва да се предприемат мерки на първо място, според шанса те да се използват от злонамерени лица срещу мен?
 • Как мога да науча за заплахи конкретно срещу моя бранд, моите ключови клиенти, моята инфраструктура и моите партньори, с които работя, преди те да се случат?

Подобрете текущата си стратегия за киберсигурност

Изградете най-добрите практики и се възползвайте от най-добрата експертиза в индустрията, за да подобрите ефективността на вашите мерки за киберсигурност и за извършване на киберразузнаване. Предоставяните услуги варират от изграждане на концептуален дизайн за оптимална стратегия за киберсигурност до предоставяне на достъп до глобален портал с разузнавателни данни на FireEye с придружаващ, специално заделен анализатор на данни от вендора, който да ви помага при разследвания. FireEye ще ви помогнат да си отговорите на следните въпроси:

 • Как можем да подобрим знанията и възможностите на нашите експерти по киберсигурност и разузнаване?
 • Как можем да подобрим процесите по провеждане на кибер разследвания?
 • Как можем да добавим нови знания и експертиза към нашите екипи?

Защо да изберете услугите FireEye Threat Intelligence

FireEye знаят повече за киберзаплахите и за злонамерените лица и организации от всеки друг вендор. В FireEye притежават безпрецедентен достъп до настоящите кибер активности и събраните данни от тях се предоставят директно към техните платформи и екипи за извършване на разузнавателна дейност. От FireEye комбинират информацията за атакуващите, за потърпевшите и за подетите кампании срещу дадени организации с телеметрични данни от техните решения, за да могат да предоставят на техните клиенти данни от разузнаване на заплахи, които никой от техните конкуренти не може да предостави в такава цялост. Допълнителни предимства включват:

 • 12+ години опит в събирането на данни за заплахи, в анализирането им и в консултирането за тях
 • 180 подбрани анализатори, които са разположени в 23 държави и говорещи общо над 30 езика
 • Признати за еднолични лидери в квадранта “The Forrester New Wave:™ External Threat Intelligence Services, Q3 2018”
 • Услугите за развиване на настоящите ви процеси за обработване на разузнавателни данни за заплахи са подплатени с години опит в работата с реални клиенти и в постепенното развиване на методите на FireEye за събиране и обработване на данни за заплахи

FireEye неизменно биват избирани през последните години за Топ вендор за решения за  киберсигурност по време на наградите Cybersecurity Excellence Awards, които се провеждат в Лондон. И тази година FireEye спечели най-високите отличия Gold във всичките 5 категории, в които бяха номинирани: Best Cybersecurity Company, Best Cybersecurity Podcast for Verodin's Cybersecurity Effectiveness Podcast, Best Email Security, Best Endpoint Security, Threat Intelligence Operations.

FireEye са известни със своята уникална sandbox технология, която захранва повечето им решения, както и с фокуса им в справянето с най-напредналите, непознати до този момент заплахи, те са вендорът с най-голяма успеваемост в откриването и спирането на „0-day“ атаки. FireEye  са не просто доставчик на високотехнологични решения за киберсигурност, те допълват продуктите си  с уникална киберекспертиза, тъй като разполагат с най-опитните световни експерти в сферата на следственото разузнаване на кибератаки и в разучаването на новопоявил се зловреден код.

Екосистемата от решения и услуги на FireEye комбинира технологии и експертиза за изграждането на надеждна платформа за киберсигурност. Те предоставят цялостен набор от решения за засичане, защита, методи и инструменти за отговаряне на възникналите инциденти за сигурността на ниво мрежа (FireEye NX), крайни точки (FireEye HX), електронна поща (FireEye EX), облачни среди (FireEye Cloudvisory), като всяко решение може да се управлява централизирано чрез SOC платформата на вендора FireEye Helix. Освен отличните си технологии и решения, вендорът също така разполага с огромен набор от киберексперти на топ равнище, които ежедневно тестват и подобряват методите за защита, които техните решения използват. Можете да използвате услугите на тези ескперти, част от звеното Mandiant Consulting на вендора, например те могат да проведат разследване след възникнал киберинцидент във вашата организация, да проведат специализирани обучения на екипите ви по киберсигурнос, с възможност за провеждане на контролирани симулации на хакерски атаки и съветване на екипите ви как да се справят с тях. FireEye Managed Defense е предлагана услуга, която напълно ви освобождава от наемането и обучаването на специалисти по киберсигурност във вашата организация. Услугите на вендора за Threat Intelligence пък предоставят достъп до портал с най-актуалната информация за новопоявилите се и бъдещи киберзаплахи, разчитайки на експертизата на специалисти с дългогодишен опит, част от които разполагат с вътрешна информация от хакерските организации.

Решенията за киберсигурност на FireEye са достъпни за клиентите у нас от ексклузивния официален дистрибутор КОМПЮТЪР 2000 България.

Подкрепи Economic.bg