Държавата пуска шест е-услуги за изборите през юли

Заявление за гласуване по настоящ адрес може да се подаде електронно до 26 юни

Държавата пуска шест е-услуги за изборите през юли

Снимка: БТА

3470 ~ 2 мин. четене
Автор: Economic.bg
Предсрочни избори 2021

Хората, които искат да гласуват по настоящ адрес на изборите на 11 юли, могат да подадат заявление за това по електронен път, без да се налага посещение на гише или поставяне на подпис. Това е една от шестте опции, идващи в улеснение на бюрократичния процес преди предстоящия предсрочен вот. Те вече могат да бъдат намерени на Портала за достъп на електронни административни услуги на Държавна агенция „Електронно управление“ (ДАЕУ), където има подробна информация.

Заявлението за вписване в избирателния списък по настоящ адрес може да бъде подадено не по-късно от 14 дни преди изборната дата, т.е. 26 юни 2021 г. То се адресира до кмета на общината/района/кметството или кметския наместник по настоящия адрес на избирателя.

Избирателят може да подаде електронно заявление през интернет страницата на ГД „ГРАО“ в МРРБ, в което трябва да впише данните си и да остави телефонен номер, без да е необходим подпис. ГД „ГРАО“ извършва автоматизирана проверка на данните в заявлението едновременно с подаването му. След това той бива включен в списъците по настоящия му адрес.

Още пет е-услуги

Освен смяната на мястото за гласуване, човек може да заяви желание за гласуване с подвижна урна. Това помага на хората с трайни увреждания също да упражнят правото си на глас. В случая обаче заявлението трябва да е саморъчно подписано.

Също така по електронен път могат да се подават заявления за вписване в избирателен списък, за отстраняване на непълноти и грешки в избирателния списък, за изключване от списъка на заличените лица преди предаването на избирателния списък на СИК, за издаване на удостоверение за гласуване на друго място в изборите за народни представители на 11 юли 2021 г.

Подкрепи Economic.bg