ЕК инвестира €1 млрд. в иновативни проекти за чисти технологии

За да помогне за пускането на пазара

ЕК инвестира €1 млрд. в иновативни проекти за чисти технологии

Снимка: Unsplash

Европейската комисия отправя първа покана за представяне на предложения за финансиране с по линия на Фонда за иновации, който е една от най-големите програми за новаторски нисковъглеродни технологии в света. 

В този първи кръг по набиране на проекти ще бъдат отпуснати 1 млрд. евро, които ще се вложат в идеи за чисти технологии. Целта е да се помогне за навлизането на пазара на нови технологии. За обещаващи проекти, които все още не са готови за пускане на пазара, е заделен бюджет от 8 млн. евро за подпомагане разработването на проекти.

За финансиране могат да кандидатстват проекти от всички държави членки на ЕС, Исландия и Норвегия, стига да са от сектори, отговарящи на условията за финансиране. Средствата могат да се използват дори в случай че проектът вече има спечелено друго публично финансиране, като например държавна помощ или по други европейски програми. 

Крайният срок за подаване на кандидатури е 29 октомври 2020 г. Проектите могат да бъдат подавани чрез портала на ЕС за финансиране и възлагане на обществени поръчки, на който са публикувани повече подробности относно процедурата като цяло.

Фондът за иновации ще финансира революционни технологии в областта на енергията от възобновяеми източници, енергоемките отрасли, съхранението на енергия и улавянето, използването и съхранението на въглероден диоксид. Той ще насърчи екологосъобразното възстановяване чрез създаване, на местно равнище, на устойчиви с оглед на бъдещето професии, което ще проправи пътя към неутралност по отношение на климата и ще укрепи водещата роля на Европа в областта на технологиите в световен мащаб.

За периода 2020—2030 г. по линия на Фонда за иновации ще бъдат разпределени около 10 милиарда евро приходи от търгове за квоти за емисии в рамките на Схемата на ЕС за търговия с емисии, в допълнение към неизплатените приходи от предшественика на Фонда за иновации — програмата NER300.

Коментари: 0