ЕК публикува директивата за европейската минимална заплата

Комисията иска да превърне колективното договаряне в „златен стандарт“ в държавите членки

ЕК публикува директивата за европейската минимална заплата

Снимка: БТА

Днес Европейската комисия представи обещаната директива за единна минимална заплата в ЕС. Според Комисията по този начин ще се гарантира, че работниците в Съюза са защитени с „адекватни минимални заплати, позволяващи достоен живот, където и да работят“.

Когато се определят на подходящи нива, минималните заплати не само имат положително социално въздействие, но и носят по-широки икономически ползи, тъй като намаляват неравенството в заплатите, помагат за поддържане на вътрешното търсене и засилват стимулите за работа, се казва в съобщението до медиите.

Адекватните минимални заплати също могат да помогнат за намаляване на разликата в заплащането между половете, тъй като повече жени, отколкото мъже, получават минимално възнаграждение. Предложението също така помага да се защитят работодателите, които плащат достойни заплати на работниците, като гарантира лоялна конкуренция, пише още в мотивите към директивата.

Настоящата криза засегна особено сектори с по-висок дял на работниците с ниски заплати, като почистване, търговия на дребно, здравеопазване и дългосрочни грижи. Осигуряването на достоен живот на работниците и намаляването на бедността при работа е не само важно по време на кризата, но и от съществено значение за устойчивото и приобщаващо икономическо възстановяване, смята ЕК.

 „Днешното предложение за адекватни минимални заплати е важен сигнал, че и в кризисни времена достойнството на труда трябва да бъде свещено. Видяхме, че за твърде много хора работата вече не се отплаща. Работниците трябва да имат достъп до адекватни минимални заплати и достоен жизнен стандарт. Това, което предлагаме днес, е рамка за минимални заплати при пълно зачитане на националните традиции и свободата на социалните партньори. Подобряването на условията на труд и живот не само ще защити нашите работници, но и работодателите, които плащат достойни заплати, и ще създаде основата за справедливо, приобщаващо и устойчиво възстановяване“, коментира председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен.

Във всички държави членки на ЕС съществуват минимални заплати. 21 държави имат законово установени минимални работни заплати, а в 6 държави членки (Дания, Италия, Кипър, Австрия, Финландия и Швеция) защитата на минималната работна заплата се осигурява изключително от колективни трудови договори. И все пак в повечето държави членки работниците са засегнати от недостатъчна адекватност и/или пропуски в покритието на защитата на минималната заплата, се посочва в документа.

В светлината на това, предложената директива създава рамка за подобряване на адекватността на минималните заплати и за достъп на работниците до защита в ЕС. Предложението на Комисията напълно зачита субсидиарния принцип: директивата определя рамка за минимални стандарти, като зачита и отразява компетенциите на държавите членки и автономността на социалните партньори и договорната свобода в областта на заплатите. Тя не задължава държавите членки да въвеждат минимални законови заплати, нито определя обща минимална работна заплата, пише в мотивите.

Страните с високо покритие на колективното договаряне са склонни да имат по-нисък дял на работниците с ниски заплати, по-ниско неравенство в заплатите и по-високи минимални заплати. Следователно предложението на Комисията има за цел да насърчи колективното договаряне във всички държави членки.

Страните със законоустановена минимална работна заплата трябва да въведат условията минималните работни заплати да бъдат определени на адекватни нива. Тези условия включват ясни и стабилни критерии за определяне на минималната работна заплата, индикативни референтни стойности за насочване на оценката на адекватността и редовни и навременни актуализации на минималните работни заплати. От тези държави членки се изисква също така да гарантират пропорционалното и обосновано използване на вариации и отчисления на минималната работна заплата и ефективното участие на социалните партньори в установяването и актуализирането на минималната работна заплата.

И накрая, предложението предвижда подобрено прилагане и наблюдение на защитата на минималната заплата, установена във всяка държава. Спазването и ефективното прилагане са от съществено значение за работниците, за да се възползват от действителния достъп до защита на минималната заплата и за предприятията да бъдат защитени срещу нелоялна конкуренция. Предложената директива въвежда ежегодно докладване от държавите членки на своите данни за защита на минималната заплата на Комисията, пише в мотивите.

„Важно е да се гарантира, че и работниците с ниски заплати се възползват от икономическото възстановяване. С това предложение искаме да гарантираме, че работниците в ЕС печелят и живеят достойно навсякъде, където работят. Социалните партньори трябва да играят решаваща роля при договарянето на заплати на национално и местно ниво. Ние подкрепяме тяхната свобода да договарят заплатите автономно и когато това не е възможно, ние даваме рамка за насочване на държавите членки при определяне на минимални заплати“, коментира изпълнителният вицепрезидент по икономика Валдис Домбровскис.

Според Никола Шмит, комисар по заетостта и социалните права, почти 10% от работниците в ЕС живеят в бедност. В същото време много хора, които имат работа, се борят да свържат двата края. „Това трябва да се промени! Минималните заплати трябва да се изравнят с други заплати, които са се увеличили през последните десетилетия, оставяйки минималните заплати да изостават. Колективното договаряне трябва да бъде златният стандарт във всички държави членки. Осигуряването на адекватни минимални заплати е написано черно на бяло в Принцип 6 от Европейския стълб за социалните права, който всички държави членки са одобрили, така че разчитаме на техния продължителен ангажимент“, казва Шмит.

Коментари: 0