ЕК разписа как ще тегли общия европейски заем за €800 млрд.

Комисията се подготвя за първата емисия на общ за Европейския съюз дълг

ЕК разписа как ще тегли общия европейски заем за €800 млрд.

Председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен

Снимка: Pixabay

Антония Симова Автор: Антония Симова

Европейската комисия вече се подготвя за първата емисия общ за Европейския съюз дълг, като очаква тя да бъде пласирана през лятото. Това ще е стартът на процеса по финансиране на плана за възстановяване и развитие на опустошената от пандемията регионална икономика (NextGenerationEU). Дотогава обаче всяка държава членка следва да одобри решението на ЕС за собствените ресурси - за повишаване на гаранциите от националните правителства към бюджета на Блока до 2% от прогнозния брутния национален доход (БНД) спрямо досегашните 1.4%, като това ще важи до 2058 г.

За финансирането на възстановителния план Европейската комисия ще изтегли заеми на обща стойност до 800 млрд. евро по текущи цени до 2026 г. Според нея това означава обем на заеми средно около 150 млрд. евро годишно. Така се очаква ЕС да се превърне в най-големия емитент в евро и с това да засили международната роля на единната валута. Всички заеми следва да бъдат върнати до 2058 г.

В документа на ЕК се казва още, че емисиите ще бъдат с различен матуритет – от 3 до 30 години и краткосрочни книжа с матуритет една година – т.нар. EU-Bills.

Финансиране „по най-благоприятни условия“

За да гарантира, че финансирането ще бъде при най-благоприятни условия за страните членки на Блока, Еврокомисията ще използва диверсифицирана стратегия за финансиране, която включва:

  • ежегодно решение относно обема на заемите и съобщение относно основните параметри на плана за финансиране на всеки шест месеца, за да се предоставят прозрачност и предвидимост на инвеститорите и другите заинтересовани страни;
  • структурирани и прозрачни взаимоотношения с банките, подкрепящи програмата за емитиране (чрез мрежа на първичните дилъри);
  • множество инструменти за финансиране – облигации с различен матуритет - 3, 5, 7, 10, 15, 20, 25 и 30 години, някои от които ще бъдат емитирани като „зелени“, и краткосрочни книжа с матуритет една година – т.нар. EU-Bills - за поддържане на гъвкавост по отношение на достъпа до пазара и за управление на необходимата ликвидност и падежния профил;
  • комбинация от търгове и синдикиране, за да се гарантира икономически ефективен достъп до необходимото финансиране при изгодни условия.

Според документа на ЕК по този начин операциите по финансиране на плана ще бъдат по-предвидими и ефективни.

Коментари: 0