ЕК разработва европейска програма за икономика на споделянето

Ползите за гражданите и бизнеса са директни, заяви Ева Паунова

ЕК разработва европейска програма за икономика на споделянето
"Европейската комисия (ЕК) започва работа по европейска програма за икономиката на споделянето в рамките на новата си Стратегия за единния пазар. Ползите от компаниите, част от споделената икономика, са директни за гражданите, за бизнеса, за малките и средни предприятия (МСП) и стартиращите компании. Сега е важно на европейско и национално ниво да имплементираме работеща правна рамка, която да гарантира защитата на потребителите и спазването на данъчното и трудово законодателство без да се стига до свръхрегулиране". 

Това заяви евродепутатът от ГЕРБ/ЕНП Ева Паунова по повод обявяването на пътна карта за развитие на единния пазар в Европа, която бе представена в сряда от заместник-председателя на ЕК, отговарящ за заетостта, растежа, инвестициите и конкурентоспособността - Юрки Катайнен, и комисарят по въпросите на вътрешния пазар, промишлеността, предприемачеството и МСП Елжбета Биенковска, съобщиха от пресцентъра на ПП ГЕРБ.

Предложената рамка се базира на пет ключови понятия: симплификация, намаляване на фрагментарността на пазара, улесняване на създаването на нови компании и достъпа до финансиране, както и насърчаване на иновациите.

Очаква се стратегията за единния пазар да донесе свеж растеж на един от стълбовете на европейската интеграция - единният пазар. 

Икономическият растеж в целия ЕС през миналата година се равнява на 1,4%, а безработицата в Съюза през последните три години е над 10%. За да се постигне нов тласък на европейската икономика, нужен ни е по-конкурентен и ефективен сектор на професионалните услуги. Разгръщането на пълния потенциал на единния пазар може да генерира 615 милиарда евро годишно или увеличение на БВП на ЕС с 4,4%.
Коментари: 0