Емигрантите са пратили в България €870 млн. през 2016 г.

Данните на европейската статистическа служба Евростат показват, че страната ни се нарежда на четвърто място в Съюза

Емигрантите са пратили в България €870 млн. през 2016 г.

През 2016 г. българските граждани, отишли да работят в друга държава, са изпратили в родината си 869 млн. евро. Данните на европейската статистическа служба Евростат показват, че страната ни се нарежда на четвърто място в Съюза по размер на нетните постъпления от емигрантите си.

Най-много получават Полша и Португалия – над 2.8 млрд. евро, а пред нас е също и Румъния, чиито граждани са изпратили през миналата година в страната си 2.24 млрд. евро.

Най-голяма част от парите, идващи в България отвън, са от държавите от Европейския съюз – 552 млн. евро. От работещите в трети страни (извън ЕС) постъпленията през 2016 г. са 317 млн. евро.

Очаквано, най-големите и силни икономики в Европа са и най-големите донори на средства за останалите държави в ЕС. От Франция са „изтекли“ 9.42 млрд. евро, след нея се нареждат Великобритания (4.63 млрд. евро), Германия (4.21 млрд. евро) и Италия (4 млрд. евро).

Коментари: 0