ЕС създава постоянен екип за незабавно реагиране при кибератаки

През последните шест години CERT-EU работеше като специализирано звено

ЕС създава постоянен екип за незабавно реагиране при кибератаки

Постоянен Европейски екип за незабавно реагиране при компютърни инциденти (CERT-EU) за институциите, органите и агенциите на ЕС ще започне да действа въз основа на подписано междуинституционално споразумение.

Това решение е следствие от успешната работа на CERT-EU като специализирано звено през последните шест години. CERT-EU засилва защитата срещу кибератаките, които често са насочени срещу институциите, агенциите и органите на ЕС.

„Сега всички органи на ЕС могат да разчитат на постоянен работещ екип по компютърна сигурност, който да им помага да реагират ефективно на нарастващия брой съвременни кибернетични заплахи, които засягат и гражданите”, коментира Мария Габриел - българският комисар, отговарящ за цифровата икономика и общество.

CERT-EU работи в тясно сътрудничество с вътрешните екипи за компютърна сигурност на европейските институции и поддържа връзка с широка мрежа от екипи за незабавно реагиране при компютърни инциденти и фирми, занимаващи се със сигурността на информационните системи във всички държави-членки, като обменя информация за заплахите и начините на справяне с тях. То също си сътрудничи активно със свои колеги в НАТО и със звеното по хибридни заплахи на Европейската служба за външна дейност (EEAS).

Коментари: 0