ЕС ще има общ \"черен списък\" на офшорните зони

Съюзът ще заплаши данъчните убежища със „защитни мерки“

ЕС ще има общ \

ЕС ще състави черен списък на офшорните зони, които отказват да сътрудничат с данъчните власти на неговите държави-членки и ще ги заплаши със "защитни мерки", ако не станат по-прозрачни. Решението бе взето от финансовите министри в ЕС след обсъждане на законови предложения на Комисията против избягването на данъци. Изготвянето на списъка ще започне през септември.

Съветът досега няма единен черен списък на офшорките, които не желаят да му сътрудничат.

Някои от държавите имат свои списъци, в които броят на подобни юрисдикции стига до 85. Европейската комисия реши да инициира създаването на общ европейски списък след разкритията, направени за т.нар. „Панамски документи“. Целта е да се предотврати укриването на данъци. Именно Панама е една от страните, които не желаят да обменят информация с европейските правителства.

Вътрешните министри на ЕС решиха, че промените трябва да са готови най-късно догодина с критериите за вкарване на държава. Дотогава трябва да бъдат изготвени критериите, според които една страна ще бъде вкарвана в черния списък.

Съветът прие и директива, която задължава мултинационалните корпорации с годишен оборот над 750 млн. евро да отчитат резултатите от дейността си във всяка отделна държава членка. Националните власти пък автоматично ше обменят тази информация.

Коментари: 0